29.04.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie konkursu na stanowiska dyrektorów szkół

Burmistrz Brzozowa Zarządzeniem Nr 89/2021 z dnia 20 kwietnia br., ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie i Szkoły Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej. Szczegóły dotyczące konkursu do pobrania w poniższym linku.

29.04.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie

Samorząd Gminy Brzozów, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Jedn. tekst: Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2020 r. […]

29.04.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o przetargach

Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczne przetargi na ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości: 

23.04.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Kwalifikacja wojskowa odwołana

Kwalifikacja wojskowa zaplanowana zgodnie z wojewódzkim planem w terminie od 07.04 do 7.05. 2021 r., w powiecie brzozowskim nie odbędzie się  w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju.

23.04.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 26 kwietnia br. nadzwyczajną sesję RM. Sesja odbędzie się o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu.

23.04.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenia o przetargach

Burmistrz Brzozowa ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.