Zastępca Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Mariusz Bieńczak

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

1992 -1993 Z-ca dowódcy Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej w Sanoku

1994-2012 Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lesku

2012-2017 Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

2017-2021 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

Od 2014 roku Kanclerz Komandorii Polskiej Zakonu Świętego Łazarza, a następnie w latach 2016-2023 Komandor Komandorii Podkarpackiej. W roku 2021 wybrany na Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowie. Od 01.03.2022 do 31.10.2022  pracownik Urzędu Miejskiego na stanowisku Komendant Ochrony P-poż.

Zainteresowania : historia, strzelectwo sportowe