Opieka i wsparcie

Brzozowska Karta Dużej Rodziny

Rada Miejska Uchwałą z dnia 26 marca 2014 r. wprowadziła na terenie Gminy Brzozów Program „Brzozowska Karta Rodziny 3+”. O Kartę mogą się ubiegać  rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Brzozów, składające się z rodziców/rodzica, lub opiekuna prawnego, którzy posiadają na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje do ukończenia 25 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica – bez ograniczeń wieku.

Karta upoważnia do korzystania z:

 • Ulgowego zakupu ze zniżką 50% biletów wstępu na seanse filmowe, wystawy, zajęcia i usługi oferowane przez jednostki organizacyjne gminy:
  • Muzeum Regionalne w Brzozowie:
   • zakup biletów wstępu na wystawy stałe i czasowe.
  • MOSIR w Brzozowie:
   • korzystanie z kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 13
   • korzystanie z kortów tenisowych
   • korzystanie z pływalni „Posejdon”, przy ul. Parkowej 5A
  • Brzozowski Dom Kultury:
   • zakup biletów wstępu do kina „Sokół” w Brzozowie.
 • Ulgowego zakupu usług i towarów oferowanych przez Partnerów Programu:
  • NZOZ – Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna „BETA-med”, Ewa i Przemysław Kustroniowie, ul. Piastowa 5A, 36-200 Brzozów
  • Availo Sp. z o.o., Jasionka 954, 36-002 Jasionka
  • „ELEO-BUDMAX”, Andrzej Bieńczak i Wspólnicy, Spółka Jawna,  ul. T. Kościuszki 23, 36-200 Brzozów
  • Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEOSAT, ul. 3 Maja 49, 36-200 Brzozów
  • Haiku Studio Michał Pliszka, ul. Mickiewicza 35/7, 89-600 Chojnice
  • N. TRADE S.C. Piotr i Lech Niteccy, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa
  • Świat Kwiatów, Marcin Sikora, ul. Sulejkowska 56/58, lok. 215, 04-157 Warszawa
  • Benex Tomasz Banaszkiewicz, ul. Główna 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie
  • DOMIX, P. Wojtal, K. Wojtal, J. Wandas s.c., ul. Mickiewicza 16, 36-200 Brzozów
  • Sklep Wielobranżowy AS, ul. Armii Krajowej 8, 36-200 Brzozów
  • TIFOTEX Spółka z o.o., placówka ul. Armii Krajowej 2, 36-200 Brzozów
  • Meblobranie.pl, Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.

Brzozowską Kartę Rodziny 3+ przyznano:

 • w 2014 r. – 470 rodzinom
 • w 2015 r. – 65 rodzinom
 • w 2016 r. – 48 rodzinom
 • w 2017 r. – 38 rodzinom
 • w 2018 r. – 38 rodzinom
 • w 2019 r. – 65 rodzinom
 • w 2020 r. –  35 rodzinom
 • w 2021 r. –   38 rodzinom

Wniosek o przyznanie Brzozowskiej Karty Dużej Rodziny można składać w Wydziale Spraw Społecznych, Edukacji i Kultury Urzędu Miejskiego w Brzozowie, pok. nr 11, tel. 13 306 10 69.

Karta jest bezpłatna. Koszt wydania duplikatu: 10zł.

Do udziału w Programie zapraszamy także przedsiębiorstwa, chcące włączyć się w nasze przedsięwzięcie, aby można było wspólnie poszerzyć ofertę ulg i zwolnień dla rodzin uczestniczących w programie. Ze swojej strony dla podmiotów, które zadeklarują chęć uczestnictwa w programie, zapewniamy promocję firmy poprzez wyrażanie zgody na posługiwanie się przez firmy nazwą i logiem Programu, oraz poprzez umieszczenie informacji o firmie, oraz o udzielonych przez nią zniżkach i rabatach w wykazie publikowanym na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (poniżej można pobrać deklarację o przystąpieniu partnera do programu).

Formularze

Wniosek_o_wydanie_Brzozowskiej_Karty_Rodziny_3plus.doc

Deklaracja_przystapienia_partnera_programu_Brzozowska_Karta_Rodziny_3plus.doc