Dostępność

Dostępność dokumentów cyfrowych

Dokładamy staranności, aby wszystkie opracowywane przez nas dokumenty cyfrowe posiadały logiczną strukturę nagłówkową, tabele posiadły nagłówki, elementy graficzne posiadły opisy alternatywne zapewniając ich dostępność i rozpoznawalność przez programy czytające.

Część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów) niedostępnych dla czytników ekranu. W takim przypadku, aby zapoznać się z jego treścią prosimy o:

Instrukcja obsługi narzędzia RoboBraille:

 1. Wskaż dokument lub artykuł. Należy wybrać plik z dysku (np. skan lub zdjęcie dokumentu), podać adres strony internetowej, na której znajduje się artykuł lub wkleić skopiowany tekst.
 2. Określ format docelowy Twojego dokumentu, dostępne są następujące formaty docelowe:
 • MP3 audio.
 • Dokument (np. doc/docs – Microsoft Word).
 • Braille (obecnie usługa nie obsługuje języka polskiego).
 1. Wskaż adres e-mail (na który zostanie przesłane tłumaczenie).

Instrukcja obsługi narzędzia OCR:

 1. Wybierz plik z dysku – select file.
 2. Na liście rozwijanej wybierz język – Polish.
 3. Wybierz format pliku, w jakim zostanie zapisany dokument docelowy – domyślnie Microsoft Word(docx).
 4. Następnie należy wybrać przycisk, convert.
 5. Następnie należy pobrać plik ze strony, który będzie miał taką samą nazwę jak plik wyjściowy tylko inne rozszerzenie.