Twoja Gmina, Twój Urząd

Unia Europejska

Programy realizowane przez Gminę Brzozów, finansowane, współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej

obrazek

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020

obrazek

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

obrazek

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

obrazek

 

obrazek

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”
Projekt sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.