Twoja Gmina, Twój Urząd

Unia Europejska

Programy realizowane przez Gminę Brzozów, finansowane, współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej

obrazek

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020

obrazek

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

obrazek

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

obrazek

 

obrazek

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”
Projekt sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

 

obrazek

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 “MALUCH+”
2022-2029.

obrazek „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”

 

obrazek

 „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”