Twoja Gmina, Twój Urząd

Wydział Spraw Obywatelskich

obrazek

Agnieszka Wilk, naczelnik Wydziału

Sprawy, którymi się zajmujemy:

1. Ewidencja mieszkańców

  • prowadzimy sprawy z zakresu ewidencji ludności – zgłoszenia meldunkowe, wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL)
  • wydajemy i unieważniamy dowody osobiste, udostępniamy dane z rejestru dowodów osobistych i dokumentację związaną z dowodami osobistymi
  • obsługujemy rejestr wyborców.

2. Imprezy masowe

  • wydajemy decyzje na imprezy masowe.

3. Sprawy obronne

  • realizujemy zadania z zakresu spraw obronnych, wojskowych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej.

Kontakt:
tel. 13 306 10 59
pokój 104

Więcej informacji o Wydziale

Formularze

wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf

Zgloszenie_pobytu_stalego.pdf

Zgłoszenie-pobytu-czasowego.pdf

Zgłoszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-stałego.pdf

Zgłoszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-czasowego.pdf

Zgloszenie_wyjazdu_poza_granice_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf

Zgloszenie_powrotu_z_wyjazdu_poza_granice_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf

Wniosek-o-udostępnienie-dokumentacji-związanej-z-dowodem-osobistym.pdf

Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia.pdf

Formularz-zgłoszenia-utraty-lub-uszkodzenia-dowodu-osobistego.pdf

Wniosek_o_udostepnienie_danych_jednostkowych.pdf