Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Zapewnienie dostępu pacjentów do nowoczesnej opieki medycznej jest jednym z naszych priorytetów. W Brzozowie działa Specjalistyczny Szpital, świadczący usługi m.in. na oddziałach chirurgii ogólnej, ginekologiczno-położniczym, noworodkowym, chorób wewnętrznych, kardiologii czy neurologii. W Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym leczeni są pacjenci chorzy na nowotwory nie tylko z województwa podkarpackiego, ale również z województw ościennych. Zależy nam na działaniach pozwalających podnosić jakość usług medycznych w Gminie.

a budynku biały napis "Szpitalny Oddział Ratunkowy" na niebieskim tle. Przed budynkiem karetka pogotowia