Dostępność

Komunikacja z Koordynatorem ds. dostępności, tłumaczenie PJM

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skontaktować się z Koordynatorem ds. dostępności za pośrednictwem:

  • email;
  • telefonicznie;

Wyżej wymienione środki wspierające komunikowanie się są dostępne w godzinach pracy UM w Brzozowie.

 

Kontakt do Koordynatora ds. dostępności:

Janusz Pomykała
um_brzozow@brzozow.pl
tel.: 13 43 410 50

Osoby Głuche mogą również skorzystać z Tłumacza PJM

Wzór wniosku o pomoc tłumacza języka migowego do pobrania