Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Programy realizowane przez Gminę Brzozów ze środków budżetu państwa

obrazek

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024

Wartość dofinansowania 1 350 682,00 zł

Celem Programu  jest zwiększenie szans 40 osób niepełnoprawnych z terenu Gminy Brzozów na  prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia,  poprawa funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Program ma także zapewnić:

 • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 • zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Planowane działania i adresaci programu:

 1. świadczenie usług asystenckich dla maksymalnie 5 dzieci w wieku do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w maksymalnym wymiarze 1500 godzin;
 2. świadczenie usług asystenckich dla maksymalnie  27  osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym   w maksymalnym wymiarze 16 470 godzin;
 3. świadczenie usług asystenckich dla maksymalnie  3  osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym z niepełnosprawnością sprzężoną    w maksymalnym wymiarze 1890 godzin;
 4. świadczenie usług asystenckich dla maksymalnie 5 osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym w maksymalnym wymiarze 1500 godzin;

 

obrazek

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM „ OPIEKA WYTCHNIENIOWA ”– EDYCJA 2023

Wartość dofinansowania 336 000,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) 5  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) 35  osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program ma także zapewnić m.in. :

 1. w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
 • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym;
 • wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej.
 1. W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Na terenie Gminy Brzozów Program jest realizowany w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

obrazek

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM “MALUCH +” 2021

Wartość dofinansowania 29 040zł

“Żłobek Samorządowy w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 5, 36-200 Brzozów- zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 stycznia 2021r. w ramach Programu “Maluch”, “Maluch plus” lub “Maluch+” 25 miejsc opieki w tym 1 miejsce dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki”.

Celem programu jest:

zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki.