Mieszkam w Brzozowie

Odpady zielone

Odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów, tzn. ścięta trawa, kwiaty i liście, rozdrobnione gałęzie, części zielone gałęzi.

Odpady ulegające biodegradacji należy:

 • zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach
 • dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Kompostowanie

Kompostowanie jest najtańszą, najprostszą i zgodną z naturalnymi procesami metodą zagospodarowania odpadów organicznych pochodzenia roślinnego. Uzyskujemy doskonały materiał, z którego można uzyskać ekologiczny nawóz nadający się do nawożenia przydomowych ogródków.

Co można kompostować:

 • resztki roślinne
 • chwasty
 • odpady kuchenne
 • popiół drzewny
 • torf
 • gnojówkę, obornik
 • skorupki jaj
 • fusy
 • darń, osady denne z sadzawki
 • liście i skoszona trawa
 • kora drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione gałęzie.

Nie kompostujemy:

 • roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi
 • związków wapnia (przyśpiesza to wprawdzie rozkład substancji organicznych, lecz jednocześnie usuwa azot i blokuje rozpuszczalne w wodzie fosforany)
 • materiału niedostatecznie rozdrobnionego
 • materiałów skażonych metalami ciężkimi, pozyskiwanych np. z okolic dróg o dużym nasileniu ruchu
 • materiałów wcześniej konserwowanych chemicznie, np. skórki pomarańczy, bananów i innych cytrusów.

Miejsce przeznaczone do kompostowania powinno być nieco wzniesione, by zabezpieczyć powstający kompost przed zalewaniem wodą opadową.

Ważne jest także ocienienie pryzmy przez drzewa lub krzewy i osłonięcie od wiatru. Niezwykle użytecznym krzewem jest czarny bez, który pochłania zapachy powstające podczas procesu rozkładu substancji organicznych.

Proces kompostowania może przebiegać w pryzmach, w kompostownikach wykonanych własnoręcznie lub kupionych w sklepach ogrodniczych. W każdym przypadku w ogrodzie należy przewidzieć miejsce magazynowania materiałów przeznaczonych do kompostowania oraz miejsce magazynowania gotowego kompostu.