Mieszkam w Brzozowie

Odpady budowlane

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy naszej gminy mogą oddać odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Można przywieźć maksymalnie do 1 m³ na rok z jednej nieruchomości zamieszkałej.

Do PSZOK przyjmowane są:

  • odpady betonu
  • gruz betonowy z rozbiórek i remontów
  • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego
  • opadowe materiały ceramiczne.