Twoja Gmina, Twój Urząd

Wydział Finansowo-Budżetowy

obrazek

Anna Konieczna, skarbnik Gminy

Sprawy, którymi się zajmujemy:

  • obsługujemy budżet Gminy pod względem księgowo-finansowym
  • prowadzimy kasę gminną.

Kontakt:
tel. 13 434 20 18
pokój 204

Więcej informacji o Wydziale

Referat ds. podatków

Sprawy, którymi się zajmujemy:

  • prowadzimy ewidencję podatników i inkasentów
  • gromadzimy i przechowujemy oraz badamy pod względem zgodności deklaracje i informacje podatkowe
  • przygotowujemy akty administracyjne dotyczące podatków i opłat
  • podejmujemy czynności zmierzające do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego
  • przygotowujemy sprawozdania dotyczące podatków
  • wydajemy zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej, o niezaleganiu bądź o stanie zaległości
  • prowadzimy sprawy dotyczące zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  • prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadków po zmarłych podatnikach.

Kontakt:
tel. 13 306 10  78
pokój 207

Kierownik: Dorota Folta

Więcej informacji o Referacie

Formularze

Informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomości_IN-1.docx

Deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci_-DN-1.docx

Dane_o_nieruchomosciach_ZN-1A.docx

Dane_o_zwolnieniach_podatkowych_w_podatku_od_nieruchomosci_ZN-1B.docx

Informacja_w_sprawie_podatku_rolnego_IR-1.docx

Deklaracja_na_podatek_od_srodkow_transportowych_DT-1.pdf

Deklaracja_na_podatek_od_srodkow_transportowych_zal_DT-1A.pdf

Klauzula_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf

Wniosek_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napedowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej.pdf

Oswiadczenie_przekazanie_zwrotu_podatku_akcyzowego_na_rachunek_bankowy.pdf

Klauzula_zwrot_podatku_akcyzowego.pdf

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_niezaleganiu_w_oplacaniu_podatku.pdf

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_pracy_w_indywidualnym_gospodarstwie_rolnym.doc

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_stanie_majatkowym.doc

Dzierzawa_oswiadczenie.pdf