Twoja Gmina, Twój Urząd

Wydział Finansowo-Budżetowy

obrazek

Anna Konieczna, skarbnik Gminy

Kontakt:
tel. 13 434 20 18
pokój 204

Sprawy, którymi się zajmujemy:

 • realizacja dochodów i wydatków budżetowych gminy,
 • realizacja dochodów i wydatków budżetowych wykonywanych w ramach zadań zleconych,
 • realizacja dochodów i wydatków dysponentów budżetowych gminy (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Brzozowski Dom Kultury, Muzeum Regionalne, Biblioteka Publiczna)
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Izbą Skarbową, Radcą Prawnym, bankiem finansującym,
 • opracowanie wymaganej sprawozdawczości finansowej w zakresie prowadzonych spraw w terminach obowiązujących,
 • opracowanie projektu budżetu gminy,
 • opracowanie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetowych,
 • opracowanie półrocznej informacji i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
 • prowadzenie ksiegowości finansowej inwestycji z zakresu oświaty i ochrony środowiska,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych (materiały, środki trwałe w używaniu, środki trwałe, środki pieniężne, ksiegozbiory, wartości niematerialne i prawne,
 • wydawanie zaświadczeń o zarobkach,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie list płac oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków pbliczno-prawnych i odprowadzanie tych rozliczeń,
 • prowadzenie ewidencji wypłaconych zasiłków rodzinnych, chorobowych oraz dokonywanie rozliczeń z ZUS, ustalenie ich wysokości do wypłaty,
 • dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej z ZUS,
 • księgowanie i prowadzenie oraz planowanie funduszu socjalnego,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących opracowań finansowych,
 • zatwierdzanie dokumentów ksiegowych do wypłaty,
 • kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.

 

Więcej informacji o Wydziale

 

Formularze

Informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomości_IN-1.docx

Deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci_-DN-1.docx

Dane_o_nieruchomosciach_ZN-1A.docx

Dane_o_zwolnieniach_podatkowych_w_podatku_od_nieruchomosci_ZN-1B.docx

Informacja_w_sprawie_podatku_rolnego_IR-1.docx

Deklaracja_na_podatek_od_srodkow_transportowych_DT-1.pdf

Deklaracja_na_podatek_od_srodkow_transportowych_zal_DT-1A.pdf

Klauzula_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf

Wniosek_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napedowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej.pdf

Oswiadczenie_przekazanie_zwrotu_podatku_akcyzowego_na_rachunek_bankowy.pdf

Klauzula_zwrot_podatku_akcyzowego.pdf

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_niezaleganiu_w_oplacaniu_podatku.pdf

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_pracy_w_indywidualnym_gospodarstwie_rolnym.doc

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_stanie_majatkowym.doc

Dzierzawa_oswiadczenie.pdf