Mieszkam w Brzozowie

Odzież i tekstylia

Takie odpady jak: odzież, tekstylia, ręczniki, obrusy, koce, pościel, buty, paski, torebki, zabawki (zniszczone oraz nienadające się do użytku) można:

  • wrzucać do pojemników PCK znajdujących się na terenie naszej gminy (są własnością Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie)
  • dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozowie.

Ponadto warto korzystać z usług instytucji charytatywnych, które zajmują się bezpłatną zbiórką odzieży na terenie gminy Brzozów.