Opieka i wsparcie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Jesteśmy instytucją samorządową świadczącą pomoc społeczną na terenie Gminy Brzozów. Realizujemy gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych i wykonujemy zadania własne gminy w tym zakresie.

Zapraszamy do naszego Ośrodka.

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie

ul. Mickiewicza 33, I piętro
36-200 Brzozów
tel. 13 434 10 54
e-mail: mops@mops-brzozow.pl
mops-brzozow.pl

Godziny pracy:
poniedziałek–piątek: 7:30–15:30

Pracownicy socjalni:

tel. 13 420 02 92

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie

ul. Armii Krajowej 1, parter
36-200 Brzozów
tel. 13 434 03 75
e-mail: sr@mops-brzozow.pl

Godziny pracy:
poniedziałek–piątek: 7:30–15:30