Opieka i wsparcie

Opieka i wsparcie

Każdy mieszkaniec Gminy Brzozów, który ze względu na swoją trudną sytuację życiową potrzebuje pomocy w codziennym funkcjonowaniu, może liczyć na wsparcie ze strony odpowiednich instytucji świadczących tego typu usługi. Działające w naszej Gminie instytucje i placówki pomagają osobom dotkniętym m.in. ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, przemocą, nałogami, bezradnym w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Prowadzimy również warsztaty terapii zajęciowej i środowiskowy dom opieki. Jeśli potrzebujesz pomocy, zgłoś się do nas!

Samochód marki Opel koloru brązowego dostosowany dla osób niepełnosprawnych.