06.06.2023 Czas wolny

Piknik Rodzinny w Zmiennicy

W niedzielę 4 czerwca br. w Zmiennicy miał miejsce piknik rodzinny, którego organizatorami byli Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna SP w Zmiennicy oraz Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński.

06.06.2023 Czas wolny

Podsumowanie Mini Olimpiady dla Przedszkolaków! 

W piątek 2 czerwca br. reprezentacje 14 placówek oświatowych z Gminy Brzozów wzięły udział w Mini Olimpiadzie dla przedszkolaków. Atmosfera oraz emocje były fantastyczne, a dzieci wykazały się niesamowitą sprawnością i dojrzałością sportową. Wielkie emocje towarzyszyły od samego początku, gdyż zawody rozpoczęły się uroczystym wciągnięciem flagi olimpijskiej oraz przysięgą młodych zawodników.  Na inaugurację zawodów przybyli […]

05.06.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Granty PPGR – Obowiązek złożenia oświadczenia

W związku z realizacją przez gminę Brzozów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji  projektu grantowego, „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – […]

05.06.2023 Szkoły, przedszkola, żłobki

Piknik Rodzinny w PS Nr 1 w Brzozowie

W sobotę 3 czerwca br. w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Brzozowie odbył się Rodzinny Piknik połączony z otwarciem nowego placu zabaw. 

05.06.2023 Czas wolny

Gminny Dzień Dziecka w Parku Jordanowskim

Setki dzieci bawiło się w niedzielę 4 czerwca br. podczas Gminnego Dnia Dziecka w Parku Jordanowskim w Brzozowie. 

05.06.2023 Mieszkam w Brzozowie

WAŻNA INFORMACJA!

Uprzejmie informuję, że z dniem 30 czerwca 2023r., Firma „GALICJA” – Opole Lubelskie, zaprzestaje prowadzenia działalności przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym.