18.10.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – odnośnie szczepienia lisów

18.10.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) i Uchwały Nr XLVI/332/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych […]

18.10.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Rusza inicjatywa społeczna „Bieszczady Pamiętają”

18.10.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

XXI Dzień papieski w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi

        W ramach uczczenia obchodów XXI Dnia Papieskiego obchodzonego w tym roku pod hasłem „NIE LĘKAJCIE SIĘ” w dniu 7.10.2021 zorganizowane zostało przez panią dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi  Małgorzatę Florczak spotkanie konkursowe pt. „Szlachetność, dobro, wrażliwość w  wierszu i piosence”.

18.10.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Podsumowanie Konkursu „Igłą i nitką – elementy sztuki ludowej w ubiorze”

Stowarzyszenie Ludzi Twórczych zakończyło projekt pt. “Igłą i nitką – elementy sztuki ludowej w ubiorze”

Nowy plac asfaltowy przed budynkiem z jasną elewacją i czerwonymi drzwiami garażowymi.

15.10.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Zakończono remont Domu Strażaka w Zmiennicy

Mieszkańcy Zmiennicy mogą już cieszyć się efektami inwestycji zrealizowanej w miejscowym Domu Strażaka. Oprócz wyremontowanego placu przed remizą nowy wygląd zyskał też sam budynek. Inwestycja przy dofinansowaniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 8 tys. zł kosztowała blisko 150 tys. zł. Resztę środków dołożyli miejscowi strażacy – ochotnicy, sponsorzy oraz gmina.