Twoja Gmina, Twój Urząd

Statystyki

Mapa fizyczna z zaznaczonymi konturami gminy Brzozów

Gmina Brzozów

Położenie, powierzchnia i mieszkańcy

Jesteśmy gminą miejsko-wiejską w powiecie brzozowskim, położoną w środkowej części województwa podkarpackiego. Sąsiadujemy z pięcioma gminami powiatu brzozowskiego: Haczowem, Jasienicą Rosielną, Domaradzem, Nozdrzcem, Dydnią, oraz dwoma gminami powiatu sanockiego: Sanokiem i Zarszynem.

Powierzchnia gminy: 103 km²

Ludność: 26 816 osób, w tym 13 697 kobiet i 13 119 mężczyzn.

W skład gminy Brzozów wchodzą:
Miasto Brzozów – 7449 mieszkańców

oraz miejscowości wiejskie:
Górki – 1527
Grabownica Starzeńska – 3304
Humniska – 4626
Przysietnica – 3974
Stara Wieś – 3569
Turze Pole – 1114
Zmiennica – 1253

  • Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 260 osób/km², to ponad dwukrotnie więcej niż średnia dla całego województwa (119 osób/km²).
  • W 2019 r. na świat przybyło 303 nowych obywateli gminy Brzozów, zmarło 243.
  • Przyrost naturalny wyniósł 2,2/1000 mieszkańców, to dużo więcej niż średnia województwa (ok. 1/1000 mieszkańców)
  • Najstarsza mieszkanka Brzozowa w maju 2019 r. ukończyła 105 lat.

 

Infografika przedstawiająca podział ludności gminy Brzozów na tych w wieku przwdprodukcyjnym, produkcyjnym i postprodukcyjnym

(dane z 31.12.2019 r., opracowanie własne)

Gospodarka wodno-kanalizacyjna 

  • Długość sieci wodociągowej – 21,9 km
  • Długość sieci kanalizacyjnej – 224,5 km
  • Liczba przyłączy wodociągowych prowadzących do budynków mieszkalnych – 973
  • Liczba przyłączy kanalizacyjnych – 3783
  • 546 dam³ ścieków zostało odprowadzonych siecią kanalizacyjną
  • Zużycie wody – 4,9 m³/mieszkańca

(dane z 2018 r., źródło: Główny Urząd Statystyczny)