Twoja Gmina, Twój Urząd

Statystyki

Poznaj oficjalne statystyki dotyczące położenia, zaludnienia oraz powierzchni Gminy Brzozów

Mapa fizyczna z zaznaczonymi konturami gminy Brzozów

Gmina Brzozów

Położenie, powierzchnia i mieszkańcy

Jesteśmy gminą miejsko-wiejską w powiecie brzozowskim, położoną w środkowej części województwa podkarpackiego. Sąsiadujemy z pięcioma gminami powiatu brzozowskiego: Haczowem, Jasienicą Rosielną, Domaradzem, Nozdrzcem, Dydnią, oraz dwoma gminami powiatu sanockiego: Sanokiem i Zarszynem.

Powierzchnia gminy: 103 km²

Ludność: 26 162 osób, w tym 13 403 kobiet i 12 759 mężczyzn.

W skład gminy Brzozów wchodzą:

–  miasto Brzozów – 7 121 mieszkańców,

oraz miejscowości wiejskie:

–  Górki – 1 465 mieszkańców,
– Grabownica Starzeńska – 3 237 mieszkańców,
– Humniska – 4 603 mieszkańców,
– Przysietnica – 3 867 mieszkańców,
– Stara Wieś – 3 522 mieszkańców,
– Turze Pole – 1 108 mieszkańców,
– Zmiennica – 1 239 mieszkańców.

  • Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 254 osób/km².
  • W 2023 r. na świat przybyło 163 nowych obywateli gminy Brzozów, zmarło 222.
  • Najstarsze mieszkanki Brzozowa ukończyły 102 i 100 lat.

 

(dane z 31.12.2023 r., opracowanie własne)

Gospodarka wodno-kanalizacyjna 

  • Długość sieci wodociągowej – 21,9 km
  • Długość sieci kanalizacyjnej – 224,5 km
  • Liczba przyłączy wodociągowych prowadzących do budynków mieszkalnych – 973
  • Liczba przyłączy kanalizacyjnych – 3783
  • 546 dam³ ścieków zostało odprowadzonych siecią kanalizacyjną
  • Zużycie wody – 4,9 m³/mieszkańca

(dane z 2018 r., źródło: Główny Urząd Statystyczny)