Ochrona zdrowia

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

W mieście funkcjonuje Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza. Pacjenci mogą się leczyć w 11 specjalistycznych oddziałach szpitalnych. Na terenie placówki działa Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny z 7 specjalistycznymi oddziałami (m.in. oddział onkologii klinicznej, hematologii, medycyny paliatywnej czy ortopedii onkologicznej). Oddział Dzienny Chemioterapii i Hematologii Onkologicznej zapewnia pacjentom terapię w trybie jednodniowym. Badania laboratoryjne, wizyta u lekarza oraz procedura podania leków zajmują maksymalnie 12 godzin.

Podjazd pod budynek szpitala zagrodzony szlabanem. Przed budynkiem karetka pogotowia

Historia szpitala

Głównym inicjatorem i orędownikiem budowy szpitala, a także jego fundatorem był ks. Józef Bielawski. W 1938 roku przekazał odziedziczony po rodzicach teren pod budowę szpitala oraz 170 tys. sztuk cegieł i blachę na pokrycie dachu. Budowę rozpoczęto 10 czerwca 1939 roku, ale budowę przerwano w 1940 roku. Po wojnie dokończono budowę szpitala, a uroczystego otwarcia dokonano 29 czerwca 1950 roku.

Dynamiczny rozwój

W latach 60. trwała dalsza rozbudowa  szpitala. W roku 1963 oddano poradnię przeciwgruźliczą, a następnie budynek przychodni rejonowej. W 1968 roku dyrektorem placówki i ordynatorem oddziału chirurgicznego został lek. Zbigniew Kubas i od tego momentu dokonał się najbardziej dynamiczny rozwój szpitala w Brzozowie. Jego wielką pasją była onkologia. W 1981 roku w ramach Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej otwarto 50-łóżkowy Oddział Chirurgii Onkologicznej, którego ordynatorem zostaje dr Zbigniew Kubas. Jest to pierwszy taki oddział w regionie południowo-wschodniej Polski. Jednocześnie powstaje 30-łóżkowy Oddział Chemioterapii Onkologicznej. Dyrektor Zbigniew Kubas zostawił  namacalny dowód swojej pracy, trudu i poświęcenia: to on stworzył brzozowską onkologię i nakreślił wizję rozwoju szpitala. Nie będzie przesadą określenie dr. Zbigniewa Kubasa najważniejszą postacią, obok ks. Józefa Bielawskiego, w historii brzozowskiego szpitala.

Centrum onkologiczne

W kwietniu 1992 roku w Zakładzie Radioterapii przeprowadzono napromienianie pierwszego pacjenta. Od tej chwili Ośrodek spełnia warunki kompleksowego leczenia chorych na nowotwory. W tym czasie rozpoczęto również starania w kierunku utworzenia Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie.  Dzięki zaangażowaniu wielu osób 28 grudnia 1992 roku Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny otrzymał pełną autonomię leczniczą i rozpoczął wówczas proces przekształcania się w szpital o profilu onkologicznym.

Kontakt:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. Bronisława Markiewicza
ul. ks. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
tel. 13 430 95 00
e-mail: onkologia@szpital-brzozow.pl
szpital-brzozow.pl