Chcę się budować

Wniosek-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy.docx

Wniosek-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy.pdf

Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia-o-położeniu-działki-zgodnie-z-MPZP.docx

Wniosek-o-wydanie-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego.docx

Wniosek-o-wydanie-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego.pdf

Wniosek-o-przeniesienie-decyzji-o-warunkach-zabudowy.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie-o-wycofanie-wniosku-o-wydanie-warunków-zabudowy.docx

Deklaracja o wysokości opłat

Deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi.docx

Opłaty

Deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi.docx

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr-działalności-regulowanej.pdf

Wniosek-_o_wpis_do_Rejestru_dzalalnosci_regulowanej-.doc

Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_wymaganych_do_wykonywania_dzialalnosci-_w_zakresie_odbierania_odpadow_komunalnych_od_włascicieli_nieruchomosci1.doc

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-świadczenie-usług-w-zakresie-opróżniania-zbiorników-bezodpływowych-i-transportu-nieczystości-ciekłych.pdf

Decyzja_zezwalajaca_na_prowadzenie_dzialalnosci_w_zakresie_oprozniania_zbiornikow_bezodplywowych_i_transportu_nieczystosci_cieklych.pdf

Karta-usługi-Udzielenie-zezwolenia-na-świadczenie-usługi.docx

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Karta-usługi-zgłoszenie-przyd.-oczyszcz.-ścieków.docx

Zgłoszenie-przydomowej-oczyszczalni-ścieków.doc

Oświadczenie-zgłaszającego-instalację-przydomowej-oczyszczalni-ścieków-zał.-1.docx

Oświadczenie-zał.-2.docx

Podatki

Informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomości_IN-1.docx

Deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci_-DN-1.docx

Dane_o_nieruchomosciach_ZN-1A.docx

Dane_o_zwolnieniach_podatkowych_w_podatku_od_nieruchomosci_ZN-1B.docx

Informacja_w_sprawie_podatku_rolnego_IR-1.docx

Deklaracja_na_podatek_od_srodkow_transportowych_DT-1.pdf

Deklaracja_na_podatek_od_srodkow_transportowych_zal_DT-1A.pdf

Klauzula_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf

Wniosek_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napedowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej.pdf

Oswiadczenie_przekazanie_zwrotu_podatku_akcyzowego_na_rachunek_bankowy.pdf

Klauzula_zwrot_podatku_akcyzowego.pdf

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_niezaleganiu_w_oplacaniu_podatku.pdf

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_pracy_w_indywidualnym_gospodarstwie_rolnym.doc

Dzierzawa_oswiadczenie.pdf

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_stanie_majatkowym.doc

Azbest

Azbest_informacja.docx

Azbest_ocena_stanu_i_mozliwosci_bezpiecznego_uzytkowania_wyrobów.pdf

Wniosek-o-odbiór-i-utylizację-odpadów-zawierających-azbest.docx

Wydział Finansowo-Budżetowy

Informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomości_IN-1.docx

Deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci_-DN-1.docx

Dane_o_nieruchomosciach_ZN-1A.docx

Dane_o_zwolnieniach_podatkowych_w_podatku_od_nieruchomosci_ZN-1B.docx

Informacja_w_sprawie_podatku_rolnego_IR-1.docx

Deklaracja_na_podatek_od_srodkow_transportowych_DT-1.pdf

Deklaracja_na_podatek_od_srodkow_transportowych_zal_DT-1A.pdf

Klauzula_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf

Wniosek_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napedowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej.pdf

Oswiadczenie_przekazanie_zwrotu_podatku_akcyzowego_na_rachunek_bankowy.pdf

Klauzula_zwrot_podatku_akcyzowego.pdf

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_niezaleganiu_w_oplacaniu_podatku.pdf

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_pracy_w_indywidualnym_gospodarstwie_rolnym.doc

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_stanie_majatkowym.doc

Dzierzawa_oswiadczenie.pdf

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury

Gastronomia_wniosek_zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_do_4_5_proc_oraz_piwo.doc

Gastronomia_wniosek_zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_pow_4_5_do_18_proc.doc

Gastronomia_wniosek_zezwolenia_na_sprzedaz_alkoholu_pow_18_proc.doc

Sklep_wniosek_zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_do_4_5_proc_oraz_piwo.docx

Sklep_wniosek_zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_4_5_do_18_proc.doc

Sklep_wniosek_zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_powyzej-18_proc.doc

Organizacja_przyjec_wniosek_zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_do_4_5_proc_oraz_piwo.doc

Organizacja_przyjec_wniosek_zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_4_5_do_18_proc.doc

Organizacja_przyjec_wniosek_zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_powyzej-18_proc.doc

Jednorazowe_wniosek_zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_do_4_5_proc_oraz_piwo.docx

Jednorazowe_wniosek_zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_4_5_do_18_proc.docx

Jednorazowe_wniosek_zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_powyzej-18_proc.docx

Oswiadczenie_o_wartosci_sprzedazy_napojow_alkoholowych.docx

Wniosek_o_zajecie_pasa_drogi.pdf

Wniosek_o_umieszczenie_reklamy_w_pasie_drogowym.pdf

Wniosek_o_uzgodnienie_projektu_zjazdu.pdf

Wniosek_o_udostepnienie_dworca_i_przystankow.pdf

Wniosek-o-ustalenie-numeru-porządkowego.docx

Wydział Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych

Wniosek-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy.docx

Wniosek-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy.pdf

Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia-o-położeniu-działki-zgodnie-z-MPZP.docx

Wniosek-o-wydanie-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego.docx

Wniosek-o-wydanie-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego.pdf

Wniosek-o-przeniesienie-decyzji-o-warunkach-zabudowy.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie-o-wycofanie-wniosku-o-wydanie-warunków-zabudowy.docx

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Azbest_informacja.docx

Azbest_ocena_stanu_i_mozliwosci_bezpiecznego_uzytkowania_wyrobów.pdf

Wniosek-o-odbiór-i-utylizację-odpadów-zawierających-azbest.docx

Wniosek-o-wydanie-decyzji-o-środowiskowych-uwarunkowaniach.docx

Decyzja_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_oswiadczenie_autora_raportu_o_oddzialywaniu_na_srodowisko_zal_2.docx.docx

Zał.-3-Karta-informacyjna-przedsięwzięcia.doc.doc

Karta-Usługi.docx

Decyzja_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_karta_uslugi.docx

Zgloszenie_zamiaru_usuniecia_drzew_wniosek.docx

Zgloszenie_zamiaru_usuniecia_drzew_warunki.docx

Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia-o-braku-podstaw-do-wniesienia-sprzeciwu-do-zgłoszenia-zamiaru-usunięcia-drzewa_drzew.docx

Oswiadczenie_o_udostepnieniu_informacji_o_zamiarze_zlozenia_wniosku_o_wydanie_zezwolenia_na_usuniecie_drzewa_lub_krzewu.docx

wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-usuniecie-drzew-2021.docx

Wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-usunięcie-drzewa-warunki.docx

Oświadczenie-o-posiadanym-tytule-prawnym.docx

SZKODY-ŁOWIECKIE-opis-spraw-2021.docx

Zgloszenie-szkody-lowieckiej.docx

Wniosek-_o_wpis_do_Rejestru_dzalalnosci_regulowanej-.doc

Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_wymaganych_do_wykonywania_dzialalnosci-_w_zakresie_odbierania_odpadow_komunalnych_od_włascicieli_nieruchomosci.doc

Karta-usługi-zgłoszenie-przyd.-oczyszcz.-ścieków.docx

Zgłoszenie-przydomowej-oczyszczalni-ścieków-1.doc

Oświadczenie-zgłaszającego-instalację-przydomowej-oczyszczalni-ścieków-zał.-1.docx

Oświadczenie-zał.-2.docx

Wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-świadczenie-usług-w-zakresie-opróżniania-zbiorników-bezodpływowych-i-transportu-nieczystości-ciekłych.pdf

Deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi.docx

Wydział Spraw Obywatelskich

wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf

Zgloszenie_pobytu_stalego.pdf

Zgłoszenie-pobytu-czasowego.pdf

Zgłoszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-stałego.pdf

Zgłoszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-czasowego.pdf

Zgloszenie_wyjazdu_poza_granice_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf

Zgloszenie_powrotu_z_wyjazdu_poza_granice_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf

Wniosek-o-udostępnienie-dokumentacji-związanej-z-dowodem-osobistym.pdf

Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia.pdf

Formularz-zgłoszenia-utraty-lub-uszkodzenia-dowodu-osobistego.pdf

Wniosek_o_udostepnienie_danych_jednostkowych.pdf