Szkoły, przedszkola, żłobki

Szkoły, przedszkola, żłobki

Dzieci i młodzież są przyszłością naszej gminy, dlatego staramy się im zapewnić jak najlepsze warunki nauki i rozwoju. W roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Brzozów do 133 oddziałów szkolnych i 45 przedszkolnych uczęszcza prawie 3251 uczniów i przedszkolaków. Nad ich edukacją i wychowaniem czuwa niemal 400 pedagogów. Kładziemy nacisk nie tylko na wysoką jakość procesu edukacyjnego i wychowawczego, ale także rozwijanie pasji i zainteresowań, postaw prospołecznych i wolontariatu.

Dzieci siedzą przy stołach i rysuja na kartkach