Twoja Gmina, Twój Urząd

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury

Siwiejący meżczyzna w średnim wieku, ubrany w granatową marynarkę, białą koszulę i bordowy krawat

Piotr Zgłobicki, naczelnik Wydziału

Sprawy, którymi się zajmujemy:

1. Gospodarka nieruchomościami

 • wydajemy decyzje administracyjne zatwierdzające podziały nieruchomości
 • sprzedajemy w drodze przetargowej i bezprzetargowej nieruchomości będące w zasobach gminnych oraz pozyskujemy grunty do zasobu gminnego
 • ustalamy opłaty adiacenckie
 • prowadzimy ewidencję nieruchomości komunalnych
 • oddajemy nieruchomości w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych Urzędu
 • gospodarujemy nieruchomościami stanowiącymi własność gminy oraz oddajemy nieruchomości gminne w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie na rzecz osób fizycznych i prawnych
 • wnioskujemy o dokonywanie wpisów, wykreśleń i zmian w księgach wieczystych
 • prowadzimy sprawy związane z gospodarowaniem lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego (tj. lokalami mieszkalnymi, zamiennymi, socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi)
 • prowadzimy sprawy związane z nadawaniem numerów porządkowych budynkom oraz ewidencją nazw miejscowości, ulic, obiektów fizjograficznych

2. Infrastruktura

 • prowadzimy sprawy związane z targowiskiem gminnym
 • prowadzimy sprawy związane z oświetleniem ulicznym
 • prowadzimy sprawy związane z ewidencją miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
 • przygotowujemy i realizujemy remonty oraz utrzymujemy drogi (ulice), chodniki, drogowe obiekty inżynierskie, urządzenia zabezpieczające ruch i inne urządzenia związane z drogami gminnymi i wewnętrznymi
 • wydajemy zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg gminnych i wewnętrznych oraz pobieramy opłaty i kary pieniężne.

3. Transport

 • prowadzimy sprawy związane z publicznym transportem zbiorowym
 • wydajemy zezwolenia na wjazd samochodów w miejscu obowiązywania znaku B18.

Kontakt:
tel. 13 306 10 72
pokój 215

Więcej informacji o Wydziale

Wzory wniosków do pobrania