Twoja Gmina, Twój Urząd

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury

Siwiejący meżczyzna w średnim wieku, ubrany w granatową marynarkę, białą koszulę i bordowy krawat

Piotr Zgłobicki, naczelnik Wydziału

Sprawy, którymi się zajmujemy:

1. Gospodarka nieruchomościami

 • wydajemy decyzje administracyjne zatwierdzające podziały nieruchomości
 • sprzedajemy w drodze przetargowej i bezprzetargowej nieruchomości będące w zasobach gminnych oraz pozyskujemy grunty do zasobu gminnego
 • ustalamy opłaty adiacenckie
 • prowadzimy ewidencję nieruchomości komunalnych
 • oddajemy nieruchomości w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych Urzędu
 • gospodarujemy nieruchomościami stanowiącymi własność gminy oraz oddajemy nieruchomości gminne w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie na rzecz osób fizycznych i prawnych
 • wnioskujemy o dokonywanie wpisów, wykreśleń i zmian w księgach wieczystych
 • prowadzimy sprawy związane z gospodarowaniem lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego (tj. lokalami mieszkalnymi, zamiennymi, socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi)
 • prowadzimy sprawy związane z nadawaniem numerów porządkowych budynkom oraz ewidencją nazw miejscowości, ulic, obiektów fizjograficznych

2. Infrastruktura

 • prowadzimy sprawy związane z targowiskiem gminnym
 • prowadzimy sprawy związane z oświetleniem ulicznym
 • prowadzimy sprawy związane z ewidencją oraz utrzymaniem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
 • przygotowujemy i realizujemy remonty oraz utrzymujemy drogi (ulice), chodniki, drogowe obiekty inżynierskie, urządzenia zabezpieczające ruch i inne urządzenia związane z drogami gminnymi i wewnętrznymi.

3. Działalność gospodarcza

 • prowadzimy sprawy związane z działalnością gospodarczą
 • wydajemy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Transport

 • prowadzimy sprawy związane z publicznym transportem zbiorowym
 • wydajemy zezwolenia na wjazd samochodów w miejscu obowiązywania znaku B18
 • wydajemy zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg gminnych i wewnętrznych oraz pobieramy opłaty i kary pieniężne.

Kontakt:
tel. 13 306 10 72
pokój 215

Więcej informacji o Wydziale

Formularze

Gastronomia_wniosek_zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_do_4_5_proc_oraz_piwo.doc

Gastronomia_wniosek_zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_pow_4_5_do_18_proc.doc

Gastronomia_wniosek_zezwolenia_na_sprzedaz_alkoholu_pow_18_proc.doc

Sklep_wniosek_zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_do_4_5_proc_oraz_piwo.docx

Sklep_wniosek_zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_4_5_do_18_proc.doc

Sklep_wniosek_zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_powyzej-18_proc.doc

Organizacja_przyjec_wniosek_zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_do_4_5_proc_oraz_piwo.doc

Organizacja_przyjec_wniosek_zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_4_5_do_18_proc.doc

Organizacja_przyjec_wniosek_zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_powyzej-18_proc.doc

Jednorazowe_wniosek_zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_do_4_5_proc_oraz_piwo.docx

Jednorazowe_wniosek_zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_4_5_do_18_proc.docx

Jednorazowe_wniosek_zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_powyzej-18_proc.docx

Oswiadczenie_o_wartosci_sprzedazy_napojow_alkoholowych.docx

Wniosek_o_zajecie_pasa_drogi.pdf

Wniosek_o_umieszczenie_reklamy_w_pasie_drogowym.pdf

Wniosek_o_uzgodnienie_projektu_zjazdu.pdf

Wniosek_o_udostepnienie_dworca_i_przystankow.pdf

Wniosek-o-ustalenie-numeru-porządkowego.docx