Czas wolny

Sport

Nasza gmina oferuje wiele możliwości uprawiania sportu. Większość szkół posiada dobrze wyposażone sale sportowe oraz boiska wielofunkcyjne. Poza godzinami lekcyjnymi obiekty te są udostępniane klubom sportowym i mieszkańcom. Przez cały rok zapraszamy do krytej pływalni „Posejdon”, a w okresie letnim na baseny w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Brzozowie.

Chłopcy w strojach sportowych biegaja po boisku. Nawierzchnia ma kolor ceglasty i zielony