Twoja Gmina, Twój Urząd

Organizacje pozarządowe

V Podkarpackie Forum Obywatelskie

Zapraszamy Organizacje Pozarządowe Gminy Brzozów do udziału w V Podkarpackim Forum Obywatelskim

W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla oraz Przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego Pana Macieja Kunysza do udziału w V Podkarpackim Forum Obywatelskim zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe Gminy Brzozów. Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej w dniu 4 grudnia 2021 r. o godzinie 9:00. Szczegółowe informacje w załączniku.

V Podkarpackie Forum Obywatelskie – zaproszenie

Na terenie naszej gminy działa blisko 60 organizacji pozarządowych. Trudno wyobrazić budowanie społeczeństwa obywatelskiego bez fundacji, stowarzyszeń, klubów czy zrzeszeń, w których działają ludzie z pasją, którzy poświęcających swój czas i energię na pomaganie osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym, starszym, organizowanie lokalnego życia kulturalnego, sportowego czy edukacyjnego.

Ze strony Urzędu Miejskiego w Brzozowie współpracę z organizacjami pozarządowymi koordynuje Wydział Spraw Społecznych,  pokój nr. 8, tel. 13 306 10 90

Na wniosek  organizacji powołana została Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego organ konsultacyjny i opiniodawczym w zakresie trzeciego sektora.  W jej  skład wchodzi 10 członków, w tym: trzech przedstawicieli Rady Miejskiej, dwóch przedstawicieli Burmistrza, pięciu przedstawicieli organizacji.

Do zadań Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy, m.in.:

  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji;
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną;
  • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.

Stowarzyszenia rozwoju lokalnego, m.in: 

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”

ul. Armii Krajowej 2
36-200 Brzozów
tel. 13 434 15 56
e-mail: igd@powiatbrzozow.pl
www.lgd.powiatbrzozow.pl

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska

Grabownica Starzeńska 584

tel. 13 439 50 12
e-mail: ska.biuro@gmail.com

Prezes: Tadeusz Stępień

Stowarzyszenie powstało w 2004 roku, a od 2005 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego. W działaniach koncentruje się na kulturze, organizacji imprez, współdziałaniu z pozostałymi organizacjami z Grabownicy Starzeńskiej i całej Gminy Brzozów.

Stowarzyszenie „Nasza szkoła” w Grabownicy Starzeńskiej

Grabownica Starzeńska 584
tel: 13 439 50 12 (sekretariat szkoły)

Prezes zarządu: Dariusz Barański

Stowarzyszenie „Grupa dobra myśl”

Grabownica Starzeńska 766
www.kawiarenka.grabownica.pl/grupa-dobra-mysl/

Organizuje imprezy skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie akcentując wartość integracji międzypokoleniowej.

Fundacja Promocji i Rozwoju Bieszczad w Przysietnicy

Przysietnica 883
tel. 13 434 96 42

Prezes: Paweł Stanisław Klucz
e-mail: fundacja@fpirb.eu
www.fpirb.pl

Misją Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju Podkarpacia ze szczególnym uwzględnieniem regionu Bieszczad i Beskidu Niskiego poprzez inicjatywy i działania w obszarze turystyki, kultury, sportu, nauki i ekologii.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Przysietnicy

Przysietnica 675
e-mail: organista7@interia.pl

Prezes: Jadwiga Barbara  Ścibor

Stowarzyszenie podejmuje inicjatywy społeczne w zakresie krzewienia kultury, sztuki i podtrzymywania ducha patriotyzmu wśród społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie Ludzi Twórczych w Brzozowie

ul. Pocztowa 8
36-200 Brzozów
tel. 605 675 682
e-mail: stowarzyszenie.ludzitworczych@onet.eu
www.slt-brzozow.pl

Prezes: Małgorzata Chmiel

Organizacja rozwija i pomnaża dorobek polskiej kultury narodowej, wspiera i rozbudza inicjatywy obywatelskie na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego.

Stowarzyszenie “Przestrzeń twórcza”

ul. Piłsudskiego 27
38-540 Zagórz
tel. 603 404 511
e-mail: przestrzen.tworcza@gmail.com

Stowarzyszenie działa w obszarze edukacji, sportu i kultury

Stowarzyszenie EURO-SAN w Brzozowie

ul. Bohaterów II Wojny Światowej 11
36-200 Brzozów
e-mail: s.eurosa@gmail.com
www.facebook.com/Stowarzyszenie-Euro-San-288768711246829/

Prowadzi działania m.in. na rzecz bezpieczeństwa drogowego, propagowania wiedzy historycznej, czy wspierania rolników.

Koła gospodyń wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Górkach

Przewodnicząca: Marlena Piotrowska

Koło Gospodyń Wiejskich w Grabownicy Starzeńskiej

tel: 533 320 652

Przewodnicząca: Barbara Kuczma

https://www.facebook.com/kgw.grabownica

Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi

Przewodnicząca: Anna Żmuda

Koło Gospodyń Wiejskich w Humniskach

Przewodnicząca: Agnieszka Kędra

Koło Gospodyń Wiejskich w Przysietnicy

Przewodnicząca: Wanda Bąk

Koło Gospodyń Wiejskich w Zmiennicy
https://www.facebook.com/Kgw-Zmiennica-378423392742139/

Przewodnicząca: Danuta Dziedzic

 

Ochotnicze straże pożarne 

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowie 

tel. 601929887

Prezes: dh Jadwiga Kopczyk

Ochotnicza Straż Pożarna w Humniskach 

tel. 600415942

Prezes: dh Mariusz Fic

Ochotnicza Straż Pożarna w Grabownicy Starzeńskiej 

tel. 507932019

Prezes: dh Jan Suwała

Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach 

tel. 693906667

Prezes: dh Jacek Fiedeń

Ochotnicza Straż Pożarna w Turzym Polu 

tel. 609217646

Prezes: dh Piotr Mazur

Ochotnicza Straż Pożarna w Przysietnicy

Prezes: dh Bogusław Fiejdasz

http://www.ospprzysietnica.brzozow.pl/

https://www.facebook.com/StrazPrzysietnica/

Ochotnicza Straż Pożarna w Zmiennicy 

tel. 134393161

Prezes: dh Krzysztof Kosztyła

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi 

tel. 661645126

Prezes: dh Stanisław Chrobak

e-mail: starawiesosp@wp.pl

http://www.ospstarawies.brzozow.pl/

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Góreckiej 

Prezes: Ryszard Stankiewicz

Zdrowie, opieka i wsparcie

Stowarzyszenie „Amazonki” przy Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie

ul. ks. J. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
(budynek H szpitala na 3 piętrze)
tel: 13 435 47 05 lub 516 584 247
e-mail: amazonkibrzozow@o2.pl

Prezes zarządu: Irena Trznadel

Stowarzyszenie zostało założone w 1995r. z inicjatywy kobiet po mastektomii. Od 2004 roku jest organizacją pożytku publicznego. Podstawowym celem jest niesienie pomocy psychofizycznej kobietom przed i po zabiegu operacyjnym. Organizujemy spotkania o tematyce prozdrowotnej; naukę gimnastyki przeciw obrzękowej, warsztaty psychoterapeutyczne.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło w Brzozowie

Wzdów 165
36-211 Haczów
tel. 510 835 539

Prezes: Jan Kic

Stowarzyszenie działa na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę oraz integracji środowiska. Udziela pomocy diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków oraz propagujemy rozwój edukacji diabetologicznej.

Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Brzozowie

ul. Sienkiewicza 2
36-200 Brzozów
tel. 691 143 563
e-mail: zofiabrodzicka@op.pl

Prezes: Zofia Brodzicka

Związek zrzesza dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością i osoby dorosłe z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Koło udziela wsparcia psychicznego, organizuje kursy orientacji i samoobsługi, spotkania integracyjne i wycieczki.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

ul. Bielawskiego 16
36-200 Brzozów
(w budynku Przychodni Rejonowej II piętro)
tel. 603 934 155, (013) 43 09 701
e-mail: or.brzozow@pck.org.pl

PCK zajmuje się m.in. udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promowaniem zdrowego stylu życia i wieloma innymi zadaniami publicznymi zleconymi przez organy administracji państwowej i samorządowej.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Brzozowie

ul. Sienkiewicza 1
36-200 Brzozów
tel. 693 425 871

e-mail: zofia_chec@poczta.onet.pl

Przewodniczący: Jan Kędra

Koło działa od 1995 roku. W 2005 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Głównym celem jest integracja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Organizuje wspólne turnusy rehabilitacyjne, wycieczki turystyczno- krajoznawcze, spotkania okolicznościowe i pikniki rodzinne.

Fundacja Promocji Zdrowia dr nauk med. Stanisława Langa

ul. ks. J. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
tel. 13 43 09 552

www.fundacja.szpital-brzozow.pl

Głównym celem Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia, organizacja wolontariatu dla osób niepełnosprawnych.

Fundacja „w Trosce o Życie”

ul. Rynek 6
36-200 Brzozów
e-mail: fundacjabrzozow@op.pl
www.wtrosce.pl

Prezes: Jolanta Leń

Fundacja jest jedyną organizacją pozarządową w okolicy, która działa w sferze domowej opieki paliatywnej. Udziela wsparcia dzieciom i osobom dorosłym przewlekle lub nieuleczalnie chorym, a także ich rodzinom.

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

ul. Kościuszki 23
36-200 Brzozów
tel. 13 434 40 20 w. 30 lub 886-121-202
e-mail: kontakt@fpd.org.pl
www.fpd.org.pl

Prezes zarządu: Andrzej Bieńczak

Fundacja niesie pomoc dzieciom ubogim, chorym, niepełnosprawnym, z rodzin wykluczonych społecznie, a także młodzieży wybitnie uzdolnionej. Od 2012 roku buduje wioskę dziecięca NASZ DOM  w Brzozowie.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Domu Pomocy Społecznej

ul. Witosa 13
36-200 Brzozów
tel. 13 434 18 86
e-mail: stowarzyszenie.brzozow@op.pl
http://sbrzozow.prv.pl

Stowarzyszenie wspiera mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i propaguje idę pomocy społecznej wśród mieszkańców.

Fundacja „Pomocni” w Starej Wsi

Stara Wieś 601

Prezes: Alicja Tomoń

Celem Fundacji jest pomoc osobom oraz ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej – osobom niepełnosprawnym, niesamodzielnym oraz umożliwienie im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Pomaga rozwijać i umacniać postawy nastawione na współpracę, wyrównywanie szans, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, organizację wolontariatu i promocję zdrowia.

Fundacja „Staramy się” w Starej Wsi

Stara Wieś 536

Prezes: Barbara Duplaga

Fundacja prowadzi działalność na rzecz wyrównywania szans osób potrzebujących, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych społecznie, niesamodzielnych, niepełnosprawnych.

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Oddział w Rzeszowie z siedzibą w Brzozowie

ul. ks. J. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
tel: 13 430 95 52

Przewodniczący: Damian Krzysztof Kazalski

Stowarzyszenie reprezentuje interesy lekarzy pracujących w dziedzinie onkologii klinicznej wobec władz publicznych, zawodowych  samorządowych w kraju za granicą oraz integruje środowisko..

Szerzy zdobycze nauk i techniki wśród lekarzy tej specjalizacji i zachęca do pracy naukowej pracujących w dziedzinie onkologii klinicznej oraz z nimi współpracujących.

Organizacje kombatanckie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy z siedzibą w Brzozowie

ul. Armii Krajowej 3
36-200 Brzozów
tel. 13 434 14 26

Związek pracuje na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów z powiatu brzozowskiego oraz reprezentuje ich interesy wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej.

Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Podkarpacki Oddział Powiatowy w Brzozowie

ul. Piastowa 22
36-200 Brzozów

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Koło w Brzozowie

ul. Witosa 3
36-200 Brzozów

Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników, Okręg w Krośnie z siedzibą w Brzozowie

ul. Mickiewicza 19 (Poniatowskiego 3)

36-200 Brzozów

Okręg w Krośnie

prezes: Marian Fic

tel: 13 47 43 905

Edukacja

Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. prof. Pańki 2
36-200 Brzozów
tel. 669 600 643
https://lobrzozow.edupage.org/a/utw-w-brzozowie

Prezes: Ewa Toczek

Galicyjskie Stowarzyszenie Edukatorów “PROM”

ul. 1000-lecia 29
36-200 Brzozów
e-mail: w.palka@wp.pl

Stowarzyszenie pomaga w rozwoju systemu edukacji publicznej i niepublicznej, zdobywaniu nowych kwalifikacji zawodowych, inspiruje do wprowadzania atrakcyjnych, wartościowych i nowatorskie formy pracy.

Fundacja Centrum Badań Polska-Ukraina w Brzozowie

ul. Armii Krajowej 16
36-200 Brzozów
e-mail: dariusz.materniak@gmail.com
www.polukr.net

Fundacja działa na rzecz rozwoju współpracy i pozytywnych relacji polsko-ukraińskich w wymiarze politycznym, społecznym i gospodarczym. Organizuje konferencje naukowe, debaty, dyskusje i spotkania poświęcone bieżącym problemom relacji polsko-ukraińskich.

Koła łowieckie

Koło Łowieckie „Jeleń”

ul. Piastowa 22

36-200 Brzozów

tel. 603745851

Osoba do kontaktu: Bolesław Kostur

Koło Łowieckie „Bażant”

ul. Bohaterów II Wojny Światowej 8

36-200 Brzozów

e-mail. bazantbrzozow@o2.pl

tel.608557866

Osoba do kontaktu: Tomasz Kusiński

Koło łowieckie “Ostoja” 

ul. Prohaski 26

36-200 Brzozów

Osoba do kontaktu: Stefan Szarek

Inne

Liga Obrony Kraju, Zarząd Powiatowy

ul. Legionistów 1
36-200 Brzozów
tel. 13 434 17 18

Prezes: Ryszard Prorok

Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Brzozowianka”  w Brzozowie

ul. Ogrodowa 102
36-200 Brzozów