Zabytki

Zabytki

Główne zabytki Gminy Brzozów wpisane do rejestru zabytków

  • Barokowa Bazylika Mniejsza w Brzozowie pw. Przemienienia Pańskiego pochodzący z drugiej połowy XVII w. Kolegiata jest budowlą z dwuwieżową fasadą i dwiema nawami bocznymi. Przykościelna dzwonnica pochodzi z połowy XVIII w. W lewej nawie znajdują się cudownie zachowane ręce księdza Bartłomieja Misiałowicza – budowniczego kościoła w Brzozowie. (zdjęcie) We wnętrzu znajduje się ołtarz barokowy z osiemnastowieczną kopią „Ukrzyżowania Chrystusa” autorstwa Gwidona Reniego. W kaplicy znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Ognistej, czczony, jako słynący łaskami – jedyny wizerunek Maryi o takim przydomku w Polsce.

Przeczytaj więcej o Bazylice Mniejszej w Brzozowie 

(GPS: E 2201’09.46’’, N 49 o 41’42.34’’)

  • Budynek Ratusza Miejskiego – Rynek w Brzozowie. Zabytkowy ratusz miejski z końca XIX w (odnowiony w 2010-2011), usytuowany jest w centralnym miejscu zmodernizowanego rynku Brzozowa. W budynku ratusza swoją siedzibę ma utworzone w 1980 r. Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Jest ono znane ze względu na działalność wydawniczą. Mieści się w nim redakcja miesięcznika „Wiadomości Brzozowskie”, a także punkt informacji turystycznej.

Przeczytaj więcej o Ratuszu .

Zdjęcie z drona zaśnierzonego rynku z ratuszem

(GPS: E 2201’17.70’’, N 49 o 41’49.44’’)

Przeczytaj więcej o starowiejskiej bazylice.

Zabytkowy kościół z jasną elewacją, kryty blaszanym dachem. Przed kościołem duże drzewa liściaste.

(GPS: E 2200’50.59’’, N 49 o 42’47.14’’)

  • Drewniana świątynia gotycka w Humniskach pw. św. Stanisława Biskupa z pocz. XV w. z wyposażeniem barokowym w XVII-wieczny ołtarz, krucyfiks, chrzcielnicę kamienną, i ambonę z XVIII w.

Przeczytaj więcej o drewnianym kościele.

(GPS: E 2203’04.73’’, N 49 o 40’22.42’’)

  • Secesyjny gmach dawnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Brzozowie, z pocz. XX w. – obecnie siedziba Brzozowskiego Domu Kultury.

Przeczytaj więcej o budynku. 

Ogromny budynek z cegły z wieżyczką, znajdujący się przy głównej ulicy.(GPS: E 2201’05.70’’, N 49 o 41’38.76’’)

  • Neogotycki spichlerz dworski I poł. XIX w. w Zmiennicy

Zobacz więcej o spichlerzu. 

Budynek z jasnej cegły, dach z ciemnej blachodachówki. Przed budynkiem zielona trawa.

(wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-777),
(GPS: E 2158’00.04’’, N 49 o 40’28.91’’)

  • Kościół parafialny pw. Św. Trójcy z pocz. XIX w. w Zmiennicy, zaś przy kościele mieści się płyta nagrobna rycerza Wzdowskiego, zm. W 1539 r.

Przeczytaj więcej o drewnianym kościele. 

(rejestr zabytków A-139)
(GPS: E 2157’58.73’’, N 49 o40’22.99’’)

  • W Górkach znajduje się drewniany kościół z 1938 r.

Przeczytaj więcej o drewnianym kościele. 

(rejestr zabytków A-332),
(GPS: E 2202’24.10’’, N 49 o 38’48.62’’)

  • Neogotycki kościół z 1913 r. pw. św. Mikołaja i św. Józefa z barokowym ołtarzem  głównym z XVII w. i bocznymi ołtarzami z XVIII w. w Grabownicy Starzeńskiej

(rejestr zabytków A-172),
(GPS: E 2204’26.36’’, N 49 o 39’33.55’’)

  • W Przysietnicy znajduje się kościół parafialny z 1926 r. zawierający połączone elementy stylu gotyckiego i neoromańskiego

(rejestr zabytków A-1124)
(GPS: E 2202’59.10’’, N 49 o 43’05.30’’)

WWW.ZABYTKI-PODKARPACIE.PL

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZABYTKACH (www.noclegi-podkarpacie.pl)

 W regionie znajdują się ponadto unikalne na skalę światową drewniane świątynie ( Blizne, Haczów, DomaradzGolcowaJasienica RosielnaUlucz).

———————————————————-
DOKUMENTY GMINY DOTYCZĄCE
OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI

Uchwała Nr XXXII/356/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie   z dnia  12 lipca  2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków >>> do pobrania<<<

– Program opieki nad zabytkami gminy Brzozów na lata 2017-2020   >>>do pobrania<<<

– Program Ochrony nad Zabytkami 2021-2024 >>>do pobrania<<<

Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami gminy Brzozów /ujęto w pkt. 7  XXXVIII  sesji zwyczajnej  Rady Miejskiej  dnia 31.05.2021 r./ >>>do pobrania<<<

– Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami gminy Brzozów /ujęto w pkt. 6 XXVII sesji zwyczajnej  Rady Miejskiej  dnia 31.08.2020 r./ >>>do pobrania<<<

– Zarządzenie Nr 147/2013 Burmistrza Brzozowa z dnia 7 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Brzozów >>>do pobrania<<<

– zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków polegające na włączeniu do GEZ stanowisk archeologicznych z terenu gminy  (zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 19/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.) >>>do pobrania<<<

GEZ zgodnie z zarządzeniem Nr 147/2013 Burmistrza Brzozowa jest prowadzona w formie zbioru kart adresowych, ma charakter otwartego zbioru podlegającego aktualizacji.


Grafika przedstawiająca mapę zabytków.

Grafika przedstawiająca mapę zabytków.

Grafika przedstawiająca mapę zabytków.

Grafika przedstawiająca mapę zabytków.

Grafika przedstawiająca mapę zabytków.

Grafika przedstawiająca mapę zabytków.

Grafika przedstawiająca mapę zabytków.

Grafika przedstawiająca mapę zabytków.

Miejsca Pamięci Narodowej

KARTY EWIDENCYJNE – MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ