Opieka wytchnieniowa 2024

Opieka wytchnieniowa 2024

obrazek

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM „ OPIEKA WYTCHNIENIOWA ”– EDYCJA 2024

Wartość dofinansowania 201 000,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) 3  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) 17  osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program ma także zapewnić m.in. :

  1. w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
  • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym;
  • wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej.
  1. W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Na terenie Gminy Brzozów Program jest realizowany w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.