Mieszkam w Brzozowie

Popiół

Okres grzewczy to czas wzmożonej produkcji popiołu w gospodarstwach domowych. Popiół jest to odpad komunalny podlegający segregacji.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkanej z terenu Gminy Brzozów może nieodpłatnie na bieżąco dostarczać popiół do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozowie.

Należy go gromadzić w  workach.

Uwaga! Do worka nie można wsypywać gorącego popiołu, nie powinno też się go zalewać wodą, ponieważ jego nadmierna waga może doprowadzić do uszkodzenia worka podczas załadunku.