Twoja Gmina, Twój Urząd

Jednostki podległe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Legionistów 10
36-200 Brzozów
tel. 13 434 15 49 lub 13 434 15 91
e-mail: biuro@pgk-brzozow.pl
www.pgk-brzozow.pl

Prezes: Zbigniew Irzyk

Podstawowe usługi:

  • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków zbieranie, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów,
  • odzysk surowców,
  • zagospodarowaniem terenów zieleni,
  • usługi pogrzebowe.

Telefony alarmowe:

  • Pogotowie kanalizacyjne:  tel. 13 306 82 23 (Brzozów, Humniska, Górki), tel. 13 439 54 71 (Grabownica),
  • Pogotowie wodociągowe: tel. 13 306 82 22.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Schodowa 2
36-200 Brzozów
tel. 13 434 19 47
www.zgm.brzozow.pl

Kierownik: Kazimierz Pilawski

Zakład zajmuje się administracją budynków mieszkalnych i użytkowych w gminie Brzozów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie

ul. Mickiewicza 33, I piętro
36-200 Brzozów
tel: 13 434 10 54
e-mail: mops@mops-brzozow.pl
www.mops-brzozow.pl

Kierownik: Bogdan Błaż

Zespół Ekonomiczno–Administracyjny Szkół w Brzozowie

ul. Tysiąclecia 29
36-200 Brzozów
tel. 13 434 13 44
e-mail: sekretariat@zeas-brzozow.pl
http://zeas-brzozow.pl

Dyrektor: Józef Baran

Zespół Świetlic Środowiskowych w Brzozowie

ul. Mickiewicza 25
36-200 Brzozów
tel. 13 434 23 99
https://www.facebook.com/zespolswietlicsrodowiskowych
www.zssbrzozow.naszaplacowka.pl

Filie: Przysietnica, Brzozów, Humniska Skrzyżowanie oraz Humniska Duża Strona

Kierownik: Dorota Schmidt

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Parkowa 5a
36-200 Brzozów
tel. 13 43 440 15
e-mail:dyrektor@mosirbrzozow.pl
www.mosirbrzozow.pl

Kierownik: Bogdan Dytko

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. ks. Bielawskiego 10
36-200 Brzozów
tel. 13 43 400 86
e-mail:spzozbrzozow@onet.pl
www.spzozbrzozow.pl

Kierownik: Robert Najsarek

Warsztat Terapii Zajęciowej

Stara Wieś 793
36-200 Brzozów
tel. 13 43 402 94
e-mail: wtz2@op.pl
www.wtz.brzozow.pl

Kierownik: Barbara Duplaga

Więcej informacji o Warsztacie Terapii Zajęciowej

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II

ul. Kazimierzowska 2
36-200 Brzozów
tel. 13 434 01 75
e-mail: sdsbrzozow123@op.pl
www.brzozow.naszsds.pl

Kierownik: Barbara Stolarz

Więcej informacji o Środowiskowym Domu Samopomocy