Twoja Gmina, Twój Urząd

Wydział Inwestycji i Funduszy Pomocowych

Meżczyzna w średnim wieku w okularach, ubrany w czarną marynarkę, szarą koszulę i szary krawat

Marcin Chudzikiewicz, naczelnik Wydziału

Sprawy, którymi się zajmujemy:

1. Inwestycje w Gminie

  • przygotowujemy i realizujemy plany i zadania inwestycyjne gminy w zakresie:
    • realizacji procedur formalno-prawnych w procesie przygotowania inwestycji gminnych;
    • zlecenia wykonawstwa oraz koordynacja procesu realizacji zadań inwestycyjnych;
    • przekazywanie do użytkowania zrealizowanych inwestycji gminnych.

2. Fundusze pomocowe

  • pozyskujemy i analizujemy informacje o dostępnych źródłach finansowania z funduszy zewnętrznych w zakresie możliwości ich wykorzystania dla przygotowywanych i realizowanych zadań inwestycyjnych,
  • przygotowujemy, realizujemy i rozliczamy projekty, dla których Wydział jest jednostką realizującą.

Kontakt:
Budynek ARMiR
tel. 13 434 10 38
pokój 24 (parter)

Więcej informacji o Wydziale