Szkoły, przedszkola, żłobki

Szkoła podstawowa

Szkoły podstawowe znajdujące się w miejscowościach takich jak: Brzozów, Stara Wieś, Humniska, Grabownica Starzeńska, Turze Pole, Przysietnica, Zmiennica, Górki.

Panele fotowoltaniczne przed żółto-zielonym budynkiem z dużymi oknami

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Prof. Władysława Szafera w Brzozowie

Co nas wyróżnia?

 • Największa szkoła podstawowa w powiecie brzozowskim (na 625 uczniów szkoły aż 96 dojeżdża z całego powiatu brzozowskiego).
 • Wysokie osiągnięcia uczniów.
 • Bogate zaplecze sportowe, w tym pływalnia i dwa boiska wielofunkcyjne.
 • Uczniowie pięciu klas integracyjnych otrzymują opiekę psychologa i dwóch pedagogów.
 • Ponad 400 uczniów korzysta z obiadów w dwóch stołówkach szkolnych.

Powody do dumy

 • Wysoki poziom wiedzy i umiejętności uczniów
 • Zaangażowanie rodziców w życie szkoły
 • Wysoka jakość imprez i uroczystości szkolnych, w tym tych dla mieszkańców
 • Sztandar i hymn szkoły, które wzmacniają więź uczniów ze szkołą i promują wartości wyznawane przez patrona
 • Realizacja projektów podnoszących jakość bazy i wyposażenia szkół oraz kompetencje uczniów i nauczycieli (m.in. program Erasmus+) na łączną kwotę prawie 3 mln zł w ostatnich trzech latach.

Baza sportowa

Szkoła korzysta z krytej pływalni znajdującej się na terenie szkoły, posiada dwie sale gimnastyczne, dwa boiska wielofunkcyjne, dwie sale do ćwiczeń rozwojowych i salę do ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Posiłki

Mamy dwie własne kuchnie, które umożliwiają  przygotowywanie na miejscu smacznych i niedrogich posiłków dla ponad 400 uczniów. Ponadto przygotowujemy zupy dla prawie 300 uczniów z innych szkół.

Dwie panie w białych czapkach i fartuchach nakładają jedzenie na talerze. W głębi dziewczyny

Opieka medyczna i psychologiczna

Nad pomocą psychologiczno-pedagogiczną czuwa kadra specjalistów – dwóch pedagogów i psycholog. Trzy razy w tygodniu uczniowie mogą korzystać z pomocy dwóch pielęgniarek. W szkole pracuje stomatolog.

Dostępność dla uczniów z niepełnosprawnością

Szkoła jest w pełni dostosowana dla uczniów niepełnosprawnych, posiada windy w każdym budynku i podjazdy. Prowadzimy pięć klas integracyjnych, w których pracują specjaliści w tym zakresie.

Ważne dane (stan na wrzesień 2023 r.)

 • Liczba uczniów: 586 + 17 w „zerówce”
 • Liczba nauczycieli: 79

Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. prof. Władysława Szafera w Brzozowie
ul. Parkowa 5 (siedziba szkoły, klasy IV-VIII)
ul. 1000-lecia 29 (klasy I-III i klasa 0)
36-200 Brzozów
tel. 13 434 19 37
e-mail: sp@spbrzozow.pl
www.spbrzozow.pl

Dyrektor: Tomasz Żak

Patio z przeszklonym dachem. Na podłodze ławli oraz scena. Ściany w kolorze żółtym

Zespół Szkół nr 1 w Przysietnicy – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej

Co nas wyróżnia?

 • Nowoczesny budynek szkoły z przeszklonym atrium wyposażonym w scenę i nagłośnienie.
 • Jesteśmy jedynym w gminie Brzozów zespołem szkół, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przysietnicy i Przedszkole Samorządowe w Przysietnicy.
 • Przy szkole działa jedyna w powiecie brzozowskim modelarnia. Instruktorzy prowadzą nieodpłatne zajęcia w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
 • Szkoła jest współorganizatorem Podkarpackiego Konkursu Modeli Plastikowych i Redukcyjnych.

 Powody do dumy

 • Wysokie wyniki nauczania
 • Organizacji atrakcyjnych uroczystości szkolnych i środowiskowych
 • Organizacja konkursów szkolnych
 • Cyklicznie organizowana przez Szkolne Koło Caritas akcja „Paczka dla seniora”.

Baza sportowa

Posiadamy dwie sale gimnastyczne i plac zabaw.

Posiłki

Uczniowie mogą korzystać z dwudaniowych obiadów przygotowywanych w naszej kuchni.

Opieka medyczna i psychologiczna

Higienistka szkolna pełni dyżur dwa razy w tygodniu w gabinecie opieki medycznej.

Dostępność dla uczniów z niepełnosprawnością

Budynek szkoły dostosowany jest dla uczniów z niepełnosprawnością – posiadamy windę oraz odpowiednio przystosowane toalety.

Ważne dane (stan na wrzesień 2023 r.)

 • Liczba uczniów: 235
 • Liczba nauczycieli: 42

Kontakt do nas:

Zespół Szkół nr 1 w Przysietnicy
Przysietnica 198
36-200 Brzozów
tel. 13 434 90 13
e-mail: przysietnica_szkola@o2.pl
http://spp1.brzozow.pl

Dyrektor: Wiesław Pałka

Dwukondygnacyjny budynek szkoły w kolorze żółtym pokryty czeerwonym spadzistym dachem. Przed budynkiem samochód, rowery i drewniany krzyż

Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Pawła Komborskiego w Przysietnicy

Co nas wyróżnia?

 • Prowadzimy różnorodną działalność charytatywną.
 • Dwa razy w roku organizujemy festyny świąteczno-rodzinne, które służą zacieśnieniu naszej współpracy z rodzicami.
 • Organizujemy kilkudniowe wycieczki krajoznawcze.
 • Troszczymy się o bezpieczeństwo uczniów (ochrona, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny).

 Powody do dumy

Współpraca ze środowiskiem lokalnym – Radą Rodziców, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, Sołectwem, radnymi Rady Miejskiej, Fundacją im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie – przy organizowaniu akcji charytatywnych oraz imprez środowiskowych. Na bieżąco utrzymujemy  kontakty z organem prowadzącym i nadzorującym, sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi, policją, świetlicą środowiskową, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Baza sportowa

Dysponujemy salą gimnastyczną oraz boiskiem wielofunkcyjnym.

Posiłki

Wydajemy niepełne obiady. Ponadto realizuje program „Owoce i warzywa w szkole”, w ramach którego uczniowie otrzymują produkty mleczne, soki i warzywa.

Opieka medyczna i psychologiczna

W szkole  przyjmuje pielęgniarka szkolna w gabinecie pomocy przedlekarskiej. Uczniowie objęci są również pomocą stomatologiczną w miejscowym ośrodku zdrowia.

Dostępność dla uczniów z niepełnosprawnością

W szkole jest podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Na parterze znajduje się 6 sal lekcyjnych i gabinet do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ważne dane (stan na wrzesień 2023 r.)

 • Liczba uczniów: 123+50 w „zerówce”
 • Liczba nauczycieli: 26

Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Pawła Komborskiego w Przysietnicy
Przysietnica 514
36-200 Brzozów
tel. 13 434 94 10
e-mail: gimprzy@poczta.onet.pl
www.zsprzysietnica.edupage.org

Dyrektor: Wiesława Szarek

Budynek szkolny w kolorze żółtym i seledynowym. Przed budynkiem stoja trzy samochody

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej

Co nas wyróżnia?

 • Prowadzenie dziennika elektronicznego bez wersji papierowej.
 • Wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce multimedialne (laptopy w każdej sali lekcyjnej, wideoprojektory, tablice interaktywne, monitory interaktywne).
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 • Organizacja regionalnego konkursu piosenki obcojęzycznej, gminnych igrzysk matematycznych i gminnego konkursu robotyki „GraboRoboty 2020”.

Powody do dumy

 • Znaczące osiągnięcia w zawodach sportowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym oraz w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim.
 • Dobra współpraca z rodzicami oraz z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miejscowości i gminy
 • Działalność szkolnego stowarzyszenia „Nasza Szkoła”, wspierającego różne projekty placówki.
 • Wprowadzenie zajęć z robotyki w ramach innowacji pedagogicznej „Algorytmy i Robotyka”.
 • Działalność koła wolontariatu i szkolnego koła mediatorów.
 • Organizacja oryginalnych imprez: Euroweek (podczas którego zajęcia prowadzili wolontariusze z Meksyku i z Kolumbii), warsztatów kulinarnych dla uczniów (prowadzonych przez szefową naszej kuchni), „GraboRoboty 2020”.

Baza sportowa

Posiadamy salę gimnastyczną (o wymiarach 12 m x 24 m, wyposażoną w niezbędne przyrządy i sprzęt sportowy) i boisko wielofunkcyjne (o wymiarach 20 m x 40 m).

Posiłki

Szkoła posiada własną kuchnię i stołówkę. Z obiadów korzysta ok. 150 uczniów dziennie.

Opieka medyczna i psychologiczna

Ze względu na niewystarczające warunki lokalowe w szkole nie przyjmuje żaden lekarz. Higienistka szkolna dochodzi z ośrodka zdrowia, przeprowadzając m.in. fluoryzację.

Dostępność dla uczniów z niepełnosprawnością

Wszyscy uczniowie o orzeczonej niepełnosprawności mogą się kształcić w naszej szkole, a kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Uczniowie korzystają z przyznanych im zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, jak również z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto co roku szkoła wzbogaca się w liczne pomoce dydaktyczne, ułatwiające pracę z dzieckiem specjalnej troski.

Do naszej szkoły nie uczęszczają uczniowie poruszający się na wózku inwalidzkim. Szkoła posiada dwa wejścia przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Jedyną barierą architektoniczną, która utrudniałaby przemieszczanie się w budynku wózkiem inwalidzkim, jest brak windy oraz dostosowanej toalety na I piętrze.

Ważne dane (stan na wrzesień 2023 r.)

 • Liczba uczniów: 253 + 47 w „zerówce”
 • Liczba nauczycieli: 36

Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej
Grabownica Starzeńska 584
36-207 Grabownica Starzeńska
tel. 13 439 50 12
e-mail: szkola@spgrabownica.pl
www.spgrabownica.pl

Dyrektor: Mariusz Hałasik

Budynek szkoły otoczony drzewami z elewacja koloru pomarańczowego i zielonego

Szkoła Podstawowa im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu

 Co nas wyróżnia?

 • Jesteśmy najmniejszą szkołą w gminie Brzozów.
 • Mało liczne klasy, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz odpowiednio dobrany personel administracji i obsługi tworzą rodzinny klimat placówki. Sprzyja to budowaniu wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa, a w szczególności pozytywnie wpływa na procesy dydaktyczno-wychowawcze.
 • Nasi uczniowie czują się tutaj dobrze, wielu z nich traktuje szkołę jako swój drugi dom, natomiast rodzice nie obawiają się o bezpieczeństwo swoich pociech.
 • Z dumą pielęgnujemy pamięć o naszym patronie – śp. profesorze Walerianie Pańko, turzopolaninie, wykładowcy, prawniku, prezesie Najwyższej Izby Kontroli.
 • Od wielu lat współpracujemy z z Uniwersytetem Śląskim oraz Najwyższą Izbą Kontroli.

Powody do dumy

 • Dumą szkoły są jej uczniowie oraz absolwenci. Promują oni szkołę w gminie, powiecie, województwie, a także w całej Polsce. Absolwenci wracają do nas, angażują się w projekty i pomysły, które organizowane są dla lokalnej społeczności.
 • Na wyróżnienie zasługują osiągnięcia Teatru Lalki i Aktora działającego przy szkole od przeszło dwudziestu lat.
 • Wysokie lokaty uczniów w zawodach tenisa stołowego.
 • Reaktywacja zespołu tanecznego GAG.

Baza sportowa

Trwa budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowym. Uczniowie jednej klasy raz w tygodniu w ramach zajęć wychowania fizycznego dowożeni są na naukę pływania do krytej pływalni w Brzozowie.

Budynek z elewacją koloru beżowego i brązowego

Posiłki

Szkoła zapewnia jeden ciepły posiłek w ciągu dnia. Obiad dowożony jest ze Szkoły Podstawowej w Brzozowie.

Opieka medyczna i psychologiczna

Raz na dwa tygodnie dyżur pełni higienistka szkolna.

Dostępność dla uczniów z niepełnosprawnością

Nauczyciele posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Edukację włączającą traktujemy jako jedno z priorytetowych zadań w procesie wychowawczym.

Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, lecz budowana właśnie nowa część będzie wyposażona w podjazd i windę.

Ważne dane (stan na wrzesień 2023 r.)

 • Liczba uczniów: 103 + 13 w „zerówce”
 • Liczba nauczycieli: 17

Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu
Turze Pole 152
35-200 Brzozów
tel. 13 434 13 91
e-mail: spturze@poczta.onet.pl
www.spturzepole.brzozow.pl

Dyrektor: Zuzanna KoniecznaWejście do budynku szkolnego. W głębi inne budunki i barokowy kościół z dwoma wieżami

 

Szkoła Podstawowa im. Najświętszego Serca Jezusa w Starej Wsi

Co nas wyróżnia?

Innowacyjność, tolerancja i dobra współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.

Wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych uczniów na tle gminy i powiatu.
Zaplecze sportowe: boiska wielofunkcyjne (siatkówka, koszykówka, piłka nożna), sala gimnastyczna, kort tenisowy.
W szkole szybki i bezpieczny Internet zapewnia Ogólnopolska Sieć Edukacyjna.
Wspomagamy osoby potrzebujące w naszej miejscowości poprzez zbiórkę np: plastikowych nakrętek, których sprzedaż pozwala sfinansować zakup wózka dla osób niepełnosprawnych ruchowo i jednocześnie przyczyniamy się do dbałości o środowisko.

Powody do dumy

Wysoki poziom wiedzy i umiejętności uczniów.
Realizacja projektów podnoszących jakość bazy i wyposażenia szkoły.
Bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotów przyrodniczych.
Osiągnięcia sportowe na szczeblu gminy, powiatu, w konkursach i olimpiadach.
Aktywnie działające koło “Caritas” i wolontariatu.
Udział w corocznej akcji “Góra grosza”.
Dbamy o środowisko naturalne poprzez udział w akcjach ogólnopolskich “Sprzątanie świata”, jak i lokalnie organizujemy zbiórki elektrośmieci i zużytych baterii.

Posiłki

Uczniowie mogą korzystać z ciepłego posiłku. Do szkoły dowożone są owoce i warzywa, mleko i produkty mleczne w ramach “Programu dla szkół”.

Opieka medyczna i psychologiczna

Dwa razy w tygodniu w placówce dyżur pełni higienistka szkolna.

Dostępność dla uczniów z niepełnosprawnością

Szkoła realizuje zalecenia PP-P organizując zajęcia rewalidacyjne, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęcia logopedyczne.
Posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrę nauczycieli.

Dostępność dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową jest ograniczona.

Ważne dane (stan na wrzesień 2023 r.)

 • Liczba uczniów: 338
 • Liczba nauczycieli: 40

Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa im. Najświętszego Serca Jezusa
Stara Wieś 790
36-200 Brzozów
tel. 13 434 25 25
e-mail: sp@szkolastarawies.pl
www.spstarawies.net.pl

Dyrektor: Piotr Niecko

Dwukondygnacyjny budynek szkolny z elweacją w kolorze żółtym. Przed szkołą trawnik, krzewy i drzewka

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Humniskach

Co nas wyróżnia?

Staramy się pełnić funkcję centrum społeczno-kulturalnego wsi. Jesteśmy otwarci na współpracę, bierzemy udział w wielu projektach unijnych (m.in. Erasmus+) i organizujemy atrakcyjne wydarzenia (np. święto patronki szkoły). Systematycznie doposażamy szkołę w sprzęt cyfrowy.

Powody do dumy

 • Sukcesy naszych uczniów – na arenie sportowej oraz w konkursach przedmiotowych.
 • Stwarzamy możliwości rozwoju talentów w różnych dziedzinach (wsparcie – uczeń najważniejszy).
 • Organizujemy turniej łuczniczy o zasięgu regionalnym.
 • Dobry internet i bogate wyposażenie w sprzęt informatyczny i komunikacyjny.

Baza sportowa

Mamy dużą i nowoczesną halę sportową wyposażoną w sprzęt sportowy oraz boisko trawiaste i asfaltowe. Dowozimy uczniów na pływalnię do Brzozowa.

Posiłki

Uczniowie mogą korzystać z ciepłych posiłków gotowanych na miejscu.

Opieka medyczna i psychologiczna

Opieka higienistki szkolnej.

Ważne dane (stan na wrzesień 2023 r.)

 • Liczba uczniów: 235
 • Liczba nauczycieli: 32

Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Humniskach
Humniska 264
36-206 Humniska
tel. 13 434 63 22
e-mail: sphumniska@poczta.fm
www.sphumniska.pl

Dyrektor: Lucjan Czech

Oszklone drzwi prowadzące do szkoły. Nad wejściem czerwona tablica z białymi literami oraz godło Polski

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Humniskach

Co nas wyróżnia?

 • Wieloletnia współpraca z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra w Poznaniu, czego efektem jest organizowany w naszej szkole konkurs o zasięgu regionalnym. W 2020 r. odbędzie się 18. edycja.
 • Przynależność do ogólnopolskiej rodziny szkół łukasiewiczowskich. Co roku organizujemy spartakiady dla szkół z naszej rodziny w regionie i bierzemy udział w ogólnopolskich sesjach.
 • Redagujemy szkolną gazetkę „Nasza dwójka”, której patronuje dziennik „Nowiny”. Nasi uczniowie biorą udział m.in. w warsztatach dziennikarskich.
 • Co roku organizujemy gminny przegląd kolęd obcojęzycznych.

Powody do dumy

 • Organizujemy wielopokoleniowe uroczystości środowiskowe skupione wokół świąt patriotycznych.
 • Bardzo dobra integracja uczniów z niepełnosprawnościami w środowisku szkolnym i lokalnym.
 • Aktywna działalność szkolnego koła PCK i koła wolontariatu.
 • Liczne innowacje umożliwiają naszym uczniom wszechstronne rozwijanie, np. „Programowanie łatwiejsze niż myślisz”, „Razem odkrywamy świat programowania”, „Znam angielski – mogę wszystko”.
 • Bardzo dobre wyniki z matematyki w egzaminach zewnętrznych.
 • Uczniowie i absolwenci, którzy rozwijają karierę sportową w kadrze narodowej w takich sportach, jak szachy, karate, siatkówka, ju-jitsu.

Baza sportowa

Mamy halę sportową wyposażoną w sprzęt sportowy oraz boisko wielofunkcyjne. Dowozimy uczniów na pływalnię do Brzozowa.

Posiłki

Uczniowie mogą korzystać z niepełnego obiadu dowożonego do szkoły.

Dostępność dla uczniów z niepełnosprawnością

Szkoła jest częściowo dostosowana dla uczniów z niepełnosprawnością.

Ważne dane (stan na wrzesień 2023 r.)

 • Liczba uczniów: 120
 • Liczba nauczycieli: 18

Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Humniskach
36-206 Humniska 877
tel. 13 434 17 87
e-mail: zs2humniska@interia.pl
www.sp2humniska.pl

Dyrektor: Wojciech Niezgodzki

 

Budynek szkoły z zieloną elewacją i brązowym dachem. Przed szkołą stoją dwa samochody

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Górkach

 Co nas wyróżnia?

 • Choć szkoła jest niewielką placówką, nasi uczniowie z powodzeniem osiągają sukcesy w wielu konkursach organizowanych na różnych szczeblach.
 • Nauczyciele starają się rozbudzać zainteresowania uczniów różnymi dziedzinami nauki.
 • Mając na uwadze słowa: „Posiadanie wiedzy to za mało. Musimy ją wdrażać w życie. Chęci to również za mało. Musimy działać”, w szkole organizowane są konkursy wewnętrzne, w których uczniowie mogą się wykazać zdolnościami i umiejętnościami.
 • Do naszej placówki zapraszamy podróżników, by zachęcali młodzież do zwiedzania świata oraz poznawania innych kultur. Pokazy grup rekonstrukcyjnych przybliżają uczniom niektóre wydarzenia z historii naszej ojczyzny.
 • Dbamy również o kontakt naszych wychowanków ze sztuką – organizujemy wyjazdy do kina, teatru i na wystawy.
 • Staramy się uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, dlatego chętnie uczestniczymy w różnych akcjach charytatywnych.
 • Nie zapominamy też o naszym otoczeniu poprzez udział w akcji sprzątania świata i zbiórce elektrośmieci.

Powody do dumy

 • Każdego pedagoga cieszy fakt, kiedy uczniowie odnoszą sukcesy, a w naszej szkole w minionych dwóch latach było ich całkiem sporo. Na uwagę zasługuje tytuł laureata w kuratoryjnym konkursie z języka angielskiego i nagroda główna w ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym „Bazgroł 2019”.
 • Dumą napawa nas działalność naszych wolontariuszy – wzięli udział w akcji Szlachetna Paczka, Tydzień Solidarności z Chorym Dzieckiem, Misie Ratownisie, Góra Grosza, koncercie „Serce dla Serca” na rzecz chorego chłopca.
 • Dumni jesteśmy z organizowanych na wysokim poziomie uroczystości szkolnych i środowiskowych.
 • Dobre wyniki naszych absolwentów w szkołach średnich.

 

Baza sportowa

Posiadamy salę gimnastyczną oraz dwa boiska sportowe (asfaltowe i trawiaste).

Posiłki

Podajemy ciepłą zupę, która jest dowożona ze Szkoły Podstawowej w Brzozowie.

Opieka medyczna i psychologiczna

Raz w tygodniu w placówce przyjmuje higienistka szkolna.

Dostępność dla uczniów z niepełnosprawnością

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną (pomoce dydaktyczne, środki multimedialne) oraz wykwalifikowaną kadrę nauczycieli.

Dostępność dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową jest ograniczona.

Ważne dane (stan na wrzesień 2023 r.)

 • Liczba uczniów: 86+ 47 w „zerówce”
 • Liczba nauczycieli: 20

Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Górkach
Górki 78 A
36-200 Brzozów
tel. 13 4345614
www.spgorki.pl

Dyrektor: Karol Stankiewicz

Budynki szkolne z czerwonymi dachami. Ściany elewacji pomalowane na żółto. Z boku biało-brązowy budynek z blaszanym dachem

Szkoła Podstawowa w Zmiennicy

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy niewielką szkołą, więc wszyscy doskonale się znamy. Nauka upływa w spokojnej i kameralnej atmosferze. Klasy nie są liczne, dzięki czemu podczas lekcji nauczyciel może znaleźć czas dla każdego ucznia. Szkoła przygotowuje do harmonijnego rozwoju i zdobywania wiedzy oraz umiejętności.

Powody do dumy

Najbardziej dumni jesteśmy z rodzinnej atmosfery panującej w naszej szkole. Wszyscy mamy poczucie wspólnoty i przynależności do tego miejsca. Każdy z nas czuje się za nią w pełni odpowiedzialny i dąży do jej rozwoju. Poza tym wpajamy uczniom wiarę w siebie, że każdy jest zdolny i może osiągać sukcesy na miarę indywidualnych możliwości. W naszej szkole nie dochodzi do aktów przemocy, dbamy również o ścisłą współpracę z rodzicami

Baza sportowa

Trwa budowa sali sportowej. Oddział przedszkolny posiada plac zabaw wyposażony w huśtawki, karuzelę i domek do wspinaczki.

Posiłki

Dzieci mogą korzystać odpłatnie z ciepłej zupy dowożonej do naszej szkoły.

Opieka medyczna i psychologiczna

W szkole przyjmuje higienistka szkolna.

Ważne dane (stan na wrzesień 2023 r.)

 • Liczba uczniów: 104 +25 w „zerówce”
 • Liczba nauczycieli: 18

Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa w Zmiennicy
Zmiennica 29
36-200 Brzozów
tel. 13 439 30 30
e-mail: spzmiennica@poczta.onet.pl
http://spzmiennica.cba.pl

Dyrektor: Jan Piotrowski