Opieka i wsparcie

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych w całej Polsce. Posiadacze KDR mają możliwość uzyskania zniżek na różne towary i usługi – na przykład przejazdy kolejowe, kulturę i sport. Karta wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

1 stycznia 2019 roku weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r., poz. 1832 z późn. zm.). Umożliwia ona ubieganie się o Kartę nie tylko przez członków rodzin, w których w chwili składania wniosku było co najmniej troje dzieci, ale również przez rodziców i małżonków rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

  • usługa jest bezpłatna;
  • duplikat kosztuje 11 zł;
  • jeśli składasz wniosek tylko o kartę mobilną, a masz już kartę plastikową, lub składasz wniosek o kartę plastikową, a masz już kartę mobilną (czyli domawiasz drugą formę karty) zapłacisz 10 zł.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można złożyć:

  • w Wydziale Spraw Społecznych, Edukacji i Kultury Urzędu Miejskiego w Brzozowie, pok. nr 11(tel. 13 306 10 69)
  • przez portal: empatia.mpips.gov.pl

Wykaz partnerów i zniżek.

Przydatne linki:
rodzina.gov.pl
mpips.gov.pl

Formularze

Wniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu.pdf

Oświadczenie_o_planowanym_terminie_ukończenia_nauki_w_szkole_lub_szkole_wyższej_-_ZKDR-01-1.pdf

DSR_Oświadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie_zastępczej_lub_rodzinnym_domu_dziecka_-_ZKDR-02.pdf

DSR_Oświadczenie_dotyczące_władzy_rodzicielskiej_-_ZKDR-03.pdf