Twoja Gmina, Twój Urząd

Referat Podatków

Dorota Folta – Kierownik Referatu

Kontakt:

tel. 13 306 10 78
pok. 207

Sprawy, którymi się zajmujemy:

  • prowadzimy ewidencję podatników i inkasentów
  • gromadzimy i przechowujemy oraz badamy pod względem zgodności deklaracje i informacje podatkowe
  • przygotowujemy akty administracyjne dotyczące podatków i opłat
  • podejmujemy czynności zmierzające do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego
  • przygotowujemy sprawozdania dotyczące podatków
  • wydajemy zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej, o niezaleganiu bądź o stanie zaległości
  • prowadzimy sprawy dotyczące zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  • prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadków po zmarłych podatnikach.

Więcej informacji o Referacie