Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2024

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2024

obrazek

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2024

Wartość dofinansowania 1 350 682,00 zł

Celem Programu  jest zwiększenie szans 40 osób niepełnoprawnych z terenu Gminy Brzozów na  prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia,  poprawa funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Program ma także zapewnić:

  • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
  • zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Planowane działania i adresaci programu:

  1. świadczenie usług asystenckich dla maksymalnie 5 dzieci w wieku do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w maksymalnym wymiarze 1500 godzin;
  2. świadczenie usług asystenckich dla maksymalnie  27  osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym   w maksymalnym wymiarze 16 470 godzin;
  3. świadczenie usług asystenckich dla maksymalnie  3  osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym z niepełnosprawnością sprzężoną    w maksymalnym wymiarze 1890 godzin;
  4. świadczenie usług asystenckich dla maksymalnie 5 osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym w maksymalnym wymiarze 1500 godzin;