Twoja Gmina, Twój Urząd

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Justyna Sieniawska –  Naczelnik Wydziału

Sprawy, którymi się zajmujemy:

1. Organizowanie i koordynowanie pracy Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa a w szczególności:

  • ustalanie szczegółowych zakresów czynności oraz teczek spraw załatwianych na poszczególnych stanowiskach Wydziału,
  • analiza otrzymanych dokumentów (spraw) przekazanych do załatwienia przez Wydział oraz ustalanie terminu, sposobu i kolejności ich załatwienia,
  • wyznaczanie stanowisk, które rozpatrują (załatwiają) daną sprawę,
  • kontrola sposobu i terminu załatwiania spraw na poszczególnych stanowiskach Wydziału.

2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

  • ustalenia warunków zabudowy
  • lokalizacji inwestycji celu publicznego

3. Wydawanie zaświadczeń w sprawie przeznaczenia terenu w odniesieniu do ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

4. Wydawanie opinii w sprawie projektu podziału działek

Kontakt:
tel.13 306 11 27
pok. 202

Więcej informacji o Wydziale

Formularze

wniosek-o-przeniesienie-decyzji-o-warunkach-zabudowy.docx

wniosek-o-zm.-decyzji-o-warunkach-zabudowy.docx

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_polozeniu_dzialki_zgodnie_z_MPZP.docx

wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy_2024.docx

wzrór_-wycofanie-wniosku-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy.docx