Podmioty odbierające odpady komunalne

Podmioty odbierające odpady komunalne

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzozów

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzozów jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Sp. z o. o. ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów.

Usługa wykonywana jest w oparciu o umowę nr 15/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.

Równocześnie z uwagi, iż Gmina Brzozów nie przejęła obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, właściciele tych nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzozów prowadzonego przez Burmistrza Brzozowa. (rejestr dostępny TUTAJ)