Mieszkam w Brzozowie

Mieszkam w Brzozowie

Ludzie w różnym wieku, w kolorowych letnich ubraniach przebywają na placu z fontanną. W głebi budynek ratusza

Nasza gmina realizuje konkretne plany związane m.in. z kierunkami rozbudowy i zagospodarowania terenów gminnych, rozwojem naszej małej ojczyzny, również przy współudziale funduszy europejskich. Systematycznie wcielamy w życie  lokalny plan gospodarki odpadami, respektujemy zasady utrzymania czystości i porządku w gminie. Oferujemy przyjazne podatki dla mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących u nas firmy. Jesteśmy otwarci na współpracę. Czekamy na Was!