Dostępność

Dostępność architektoniczna budynków Urzędu Miejskiego w Brzozowie i jednostek podległych

Poniżej znajdują się informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków Urzędu Miejskiego w Brzozowie dla osób z dysfunkcjami. W razie pytań lub uwag prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. dostępności: e-mail iod@brzozow.pl

tel. 13 43 410 50

Nazwa jednostki Adres jednostki Dostosowanie
Tak/Nie
Sposób dostosowania Uwagi
Urząd Miejski
w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1 Tak Wejście do budynku poziom zero/ 1 winda dla niepełnosprawnych, komunikat pięter, opis windy w Braille’a, podjazd dla osób na wózku, toaleta dla niepełnosprawnych –parter (częściowo dostosowana) Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych przy ul. Armii Krajowej przed budynkiem urzędu, dostęp wejścia z psem asystującym, biuro obsługi na parterze
Urząd Miejski
w Brzozowie
ul. Legionistów 10 Nie Dostęp do wejścia z psem asystującym
Urząd Stanu Cywilnego
w Brzozowie/ Muzeum Regionalne  im. A. Fastnachta w Brzozowie
ul. Rynek 10 Tak Wejście do budynku poziom zero za budynkiem/ 1 winda dla niepełnosprawnych, komunikat pięter, opis windy w Braille’a, podjazd dla osób na wózku, Dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych  znajdują się za budynkiem urzędu, dostęp do wejścia z psem asystującym
Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Szafera w Brzozowie ul. Parkowa 5
ul. 1000-lecia 29
Tak Wejście do budynku poziom zero, 1 winda dla niepełnosprawnych, komunikat pięter, opis windy w Braille’a, podjazd dla osób na wózku, miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, toalety dla osób niepełnosprawnych Dostęp do wejścia z psem asystującym
Szkoła Podstawowa im. prof. Waleriana Pańki
w Turzym Polu
Turze Pole 152 Tak Wejście do budynku poziom zero/1 winda dla niepełnosprawnych, toaleta dla niepełnosprawnych –parter Dostęp do wejścia z psem asystującym
Zespół Szkół
Nr 1
w Przysietnicy
Przysietnica 198 Tak Wejście głównymi wejściami od strony drogi głównej z poziomu zero, do wejścia tego prowadzą schody.

Segment A i D posiada  dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych wejścia od strony drogi głównej.

Do budynku wchodzi się bezpośrednio z poziomu chodnika, w budynku znajduje się winda. Wejście do segmentu B nie jest wyposażone w windę i pochylnię.

Wejściem głównym w segmencie D można dostać się do pomieszczeń w segmencie B.

Winda w segmencie D

Dla osób poruszających się na wózku dostępne są wszystkie piętra budynku, włącznie z sekretariatem. Pomieszczenia i korytarze na wyższych kondygnacjach dostępne za pośrednictwem windy zlokalizowanej w segmencie D.

Od strony wschodniej zapewniono jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do wejść  budynku – segment A i D  prowadzi pochylnia.

Dostęp do wejścia z psem asystującym

Szkoła Podstawowa
nr 2 im. ks. Pawła Komborskiego w Przysietnicy

Przysietnica 514 Tak Wejście do budynku z poziomu zero. Podjazd dla osób niepełnosprawnych; Dostępny parter budynku Dostęp do wejścia z psem asystującym
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej Grabownica Starzeńska 584 Tak Wejście do budynku z poziomu zero za budynkiem, toaleta dla niepełnosprawnych – parter (częściowo dostosowana);

– możliwość poruszanie się wózkiem inwalidzkim – tylko parter

Dostęp do wejścia z psem asystującym
Szkoła Podstawowa
w Zmiennicy
Zmiennica 29 Nie Dostęp do wejścia z psem asystującym
Przedszkole Samorządowe   nr 1 w Brzozowie, Żłobek Samorządowy  w Brzozowie ul. Armii Krajowej 5 Tak Podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wejścia z psem asystującym. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z większości pomieszczeń na parterze
Przedszkole Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzozowie ul. Księdza Józefa Bielawskiego 11 Tak Wejście do budynku poziom zero/ podjazd dla wózków.

Dostęp dla osób niepełnosprawnych obejmuje parter budynku. Ogólnodostępny, bezpłatny parking, dostęp do wejścia z psem asystującym

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Turzym Polu Turze Pole 129 Nie Dostęp do wejścia z psem asystującym.
Przedszkole Samorządowe
w Starej Wsi
Stara Wieś 790 A Tak Wejście do budynku poziom zero/1 winda dla niepełnosprawnych (częściowo dostosowana), podjazd dla osób na wózku, toaleta dla niepełnosprawnych –parter Dostęp do wejścia z psem asystującym
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Humniskach Humniska 848 Nie Dostęp do wejścia z psem asystującym
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzozowie ul. Schodowa 2 Nie Dostęp do wejścia z psem asystującym
Brzozowski Dom Kultury ul. Armii Krajowej 3 Nie Dostęp do wejścia z psem asystującym

Środowiskowy Dom Samopomocy

im. Jana Pawła II

w Brzozowie

ul. Kazimierzowska 2 Tak Wejście do budynku poziom zero/1 platforma dla osób z niepełnosprawnościami zatrzymująca się na każdym półpiętrze, opis platformy w Braille’a; toalety  dla osób niepełnosprawnych Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych; dostęp do wejścia z psem asystującym
Zespół Świetlic Środowisko-
wych w Brzozowie
ul. Mickiewicza 25 Nie Dostęp do wejścia z psem asystującym
Placówka Humniska Skrzyżowanie Tak Wejście z poziomu zero Duży parking dostępny  obok budynku; możliwość wejścia z psem asystującym
Placówka Humniska Duża Strona

Tak

Wejście do budynku z poziomu zero/ podjazd dla osób na wózku Parking obok budynku; możliwość wejścia z psem asystującym
Placówka w Przysietnicy Tak Wejście do budynku z poziomu zero Parking bezpośrednio obok budynku; możliwość wejścia z psem asystującym
MOPS – budynek byłego Kolegium Księży Misjonarzy w Brzozowie ul. Mickiewicza 33 Tak Wejście do budynku poziom zero za budynkiem/ 1 winda dla niepełnosprawnych Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych
Budynek Urzędu Miejskiego w Brzozowie – siedziba MOPS Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Armii Krajowej 1

 

Wejście do budynku poziom zero/1 winda dla niepełnosprawnych, komunikat pięter, opis windy w Braille’a, podjazd dla osób na wózku, toaleta dla niepełnosprawnych –parter (częściowo dostosowana) Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych przy ul. Armii Krajowej przed budynkiem urzędu, dostęp wejścia z psem asystującym, biuro obsługi na parterze

 

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowie– siedziba MOPS Jadłodajnia ul. Kazimierzowska 2

 

Wejście do budynku poziom zero/1 winda dla niepełnosprawnych

 

Dostęp do wejścia z psem asystującym
Warsztat Terapii Zajęciowej Stara Wieś 793 Tak Wejście do budynku poziom zero, toaleta dla osób niepełnosprawnych Dostęp wejścia z psem asystującym. Budynek parterowy
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzozowie ul. Sienkiewicza 1 Tak Wejście do budynku poziom zero od ulicy Reymonta podjazd dla osób na wózkach, toaleta dla niepełnosprawnych na parterze Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych (nie jest oznakowane) od ulicy Reymonta przed podjazdem dla osób na wózkach, dostęp do wejścia z psem asystującym, wypożyczalnie dla czytelników na parterze, piętro budynku jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych (brak windy)
Filia MBP w Grabownicy Starzeńskiej Grabownica Starzeńska 596 Nie Dostęp do wejścia z psem asystującym
Filia MBP w Górkach Górki 75 Nie
Filia MBP w Humniskach Humniska 490 Nie Dostęp do wejścia z psem asystującym
Filia MBP w Humniskach-Skrzyżowanie Humniska-Skrzyżowanie 887 Nie Dostęp do wejścia z psem asystującym
Filia MBP w Przysietnicy Przysietnica 858 Nie Dostęp do wejścia z psem asystującym
Filia MBP w Starej Wsi Stara Wieś 781 Nie Dostęp do wejścia z psem asystującym
Filia MBP w Turzym Polu Turze Pole 144 Nie Dostęp do wejścia z psem asystującym
Filia MBP w Zmiennicy Zmiennica 29A Nie Dostęp do wejścia z psem asystującym
MOSiR Brzozów Stadion ul. Legionistów 3 Nie Wejście do budynku poziom zero Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny, bezpłatny parking. Dostęp do wejścia z psem asystującym.

MOSiR Brzozów
Kryta Pływalnia Posejdon

ul. Parkowa 5a Tak Winda poziom zero z wejściem od strony parkingu.

Dla osób poruszających się na wózku dostępne są wszystkie pomieszczenia użytku publicznego

Ogólnodostępny, bezpłatny parking, dostęp do wejścia z psem asystującym
MOSiR Brzozów
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny – basen 
ul. Słoneczna 13 Tak Wejście do budynku poziom zero. Wszystkie pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób na wózku Ogólnodostępny, bezpłatny parking, dostęp do wejścia z psem asystującym
MOSiR Brzozów
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny – fitness
ul. Słoneczna 13 Nie Ogólnodostępny, bezpłatny parking, dostęp do wejścia z psem asystującym