Mieszkam w Brzozowie

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Części składowe leków stanowią środki szkodliwe bądź trucizny, które są groźne dla organizmu ludzkiego. Są też szkodliwe dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe – przedostając się do wód lub gleb, potrafią je skazić na dziesięciolecia. Część toksyn pochodzących z lekarstw może biokumulować się w komórkach organizmów żywych, stanowiąc dla nich zagrożenie.

Nigdy nie wrzucaj leków do toalety! Oczyszczalnie nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie i do terapii potrzebne będą nowe leki lub większe ich dawki.

Przeterminowane leki każdy mieszkaniec Gminy Brzozów może wrzucić do specjalistycznych pojemników znajdujących się w:

  • Apteka „Cefarm 36,6”, ul. Podwale 2, Brzozów
  • Apteka „Rodzinna”, ul. Słowackiego 4, Brzozów.

Leki zbierane są w specjalnych pojemnikach, a następnie poddawane są termicznej utylizacji. Można wrzucać do nich zarówno pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole.

Zabronione jest wrzucanie igieł, igłostrzykawek i termometrów.

Mile widziane jest wrzucanie leków bez opakowań. Niezabrudzone papierowe opakowania lekarstw oraz ulotki można wrzucić do worka niebieskiego.