Mieszkam w Brzozowie

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu w sprawach dotyczących gospodarki odpadami.

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Budynek PGK Sp. z o.o.
ul. Legionistów 10

Beata Szlama, naczelnik Wydziału
tel. 13 306 10 87

Obsługa miejscowości: Brzozów, Turze Pole, Zmiennica

Anna Czech, inspektor
tel. 13 306 10 88

Obsługa miejscowości: Górki, Grabownica Starzeńska, Stara Wieś

Marta Siekaniec, inspektor
tel. 13 306 10 88

Obsługa miejscowości: Humniska Skrzyżowanie, Humniska Duża Strona, Przysietnica

Robert Kiełkowicz, inspektor
tel. 13 306 10 88