Mieszkam w Brzozowie

Chcę się budować

Chcesz zbudować dom w naszej Gminie? Zapraszamy! Oto garść wskazówek, która pomoże Ci podjąć decyzję i właściwie poprowadzić proces budowlany.

Wysokie dźwigi na tle niebieskiego nieba
Fot. Carl Campbell, CC

1. Sprawdź w Urzędzie Miejskim w Brzozowie, czy na działkę został wydany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Jeśli tak: wybierz wypis i wyrys z planu.

Jeśli nie: złóż wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

2. Zapoznaj się z procedurą uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

3. Mając decyzję o warunkach zabudowy, należy opracować projekt budowlany zgodny z wydanymi warunkami. Projekt budowlany składa się z: projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego.

4. Decyzję o warunkach zabudowy (lub wypis z MPZP) wraz z projektem budowlanym złóż do Starostwa Powiatowego w Brzozowie w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Zobacz: Dokładny opis procedury uzyskania pozwolenia na budowę. 

Więcej informacji uzyskasz w Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa,  tel. 13 306 10 65.

Formularze

Wniosek-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy.docx

Wniosek-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy.pdf

Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia-o-położeniu-działki-zgodnie-z-MPZP.docx

Wniosek-o-wydanie-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego.docx

Wniosek-o-wydanie-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego.pdf

Wniosek-o-przeniesienie-decyzji-o-warunkach-zabudowy.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie-o-wycofanie-wniosku-o-wydanie-warunków-zabudowy.docx