Twoja Gmina, Twój Urząd

Inspektor Ochrony Danych

Sprawy, którymi się zajmujemy:

  • informujemy osoby przetwarzające dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ogólnego rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie
  • monitorujemy przestrzeganie ogólnego rozporządzenia, innych przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym o podziale obowiązków, działaniach zwiększających świadomość, szkoleniach personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania
  • prowadzimy i aktualizujemy wewnętrzną dokumentację z zakresu ochrony danych
  • przygotowujemy oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorujemy jej wykonanie
  • współpracujemy z organem nadzorczym
  • pełnimy funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Kontakt:
tel. 13 306 10 67
pokój 204

Inspektor: Janusz Pomykała