Czas wolny

Muzeum Regionalne

Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie funkcjonuje od 1980 roku. Udostępnia muzealia z zakresu archeologii, etnografii, historii, sztuki regionu. Gromadzi pamiątki kultury ludowej i rzeźby artystów.

Pokój umeblowany w meble najprawdopodobniej z początku XX w. Na środku okragły stół nakryty białym koronkowym obrusem

Cenne dla miasta i regionu ekspozycje zobaczymy na specjalnie organizowanych ekspozycjach czy wystawach stałych (np. „Z dziejów pożarnictwa w regionie brzozowskim”). Brzozowscy muzealnicy realizują lekcje muzealne, prelekcje i odczyty dla młodzieży szkolnej. Ich oferta obejmuje ponad 40 tematów w zakresu etnografii, historii i krajoznawstwa. Organizują też spotkania z ciekawymi ludźmi, twórcami ludowymi i rękodzielnikami. Muzeum prowadzi również działalność wydawniczą.

Nadanie imienia

Uroczystym wydarzeniem było dla muzeum nadanie mu imienia Adama Fastnachta, znanego wrocławskiego mediewisty, który wniósł poważny wkład w działalność brzozowskiej placówki kulturalnej PTTK w pierwszych latach jej funkcjonowania. Akt ten dokonał się uchwałą zarządu miejscowego oddziału PTTK z 15 kwietnia 1987 roku, co zatwierdził zarząd główny stowarzyszenia pismem z 25 sierpnia tego roku.

Odnowienie zabytkowej siedziby

Niezadowalający stan techniczny budynku, jego niedostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami i niedostateczne zasoby lokalowe wymagały przeprowadzenia gruntownego remontu, który jednak z braku odpowiednich nakładów pieniężnych był przez wiele lat odkładany. Doszedł on do skutku w latach 2008–2011, dzięki projektowi przebudowy, rozbudowy i remontu, współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu Województwa Podkarpackiego i Gminy Brzozów.

Instytucja po przeprowadzce (trwającej od czerwca do września 2011 roku) ma w ratuszu znacznie lepsze niż poprzednio warunki do prowadzenia działalności statutowej. Ponadto dzięki zrealizowanej w 2012 roku rewitalizacji płyty rynku odnowiony zabytek stanowi dominantę centralnego placu miasta.

Kontakt:
Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta
ul. Rynek 10
36-200 Brzozów
tel. 13 434 18 56
e-mail: wiadbrzoz@pro.onet.pl
muzeum.brzozow.pl

Dyrektor: Jerzy Ferdynand Adamski

Uchwała Nr XXXI / 294 / 2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzozowie