Mieszkam w Brzozowie

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Brzozów w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą przywieźć i bezpłatnie oddać odpady.

PSZOK przyjmuje:

 • tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych
 • metale, w tym odpady opakowaniowe z metali
 • papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury
 • szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła
 • odpady zielone
 • popiół
 • zużyte opony, z ograniczeniem ilości do 4 szt. rocznie z jednego gospodarstwa domowego. (większa ilość będzie przyjmowana za dodatkową opłatą określoną w odrębnej uchwale)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte baterie i akumulatory
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe będą przyjmowane za dodatkową opłatą określoną w odrębnej uchwale
 • chemikalia
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, z ograniczeniem ilości do 1 m sześciennego rocznie z jednego gospodarstwa domowego. Ilości powyżej wymienionego ograniczenia będą przyjmowane za dodatkową opłatą określoną w odrębnej uchwale
 • odzież i tekstylia.

UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych i pochodzących z działalności gospodarczej.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie.

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:30–17:30, przerwa techniczna 17:00 – 17:30
wtorek–piątek: 7:30–15:00, przerwa techniczna 14: 30 do 15: 00
sobota: nieczynne

 

Kontakt:
ul. Legionistów 10
36-200 Brzozów
tel. 13 434 15 49 lub 13 434 15 91
e-mail: biuro@pgk-brzozow.pl
pgk-brzozow.pl