Twoja Gmina, Twój Urząd

Rada Miejska

Zgodnie ze Statutem Gminy Brzozów, Rada Miejska w Brzozowie jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. Ustawowy skład wynosi 21 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

Pobierz Statut Gminy Brzozów