Mieszkam w Brzozowie

Elektrośmieci

Elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), to urządzenia zasilane prądem lub bateriami, z których już nie korzystamy, chcemy się ich pozbyć lub zastąpić nowymi. Zużytego sprzętu nie wolno wyrzucać do pojemnika razem z innymi odpadami. Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika, nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo. Zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne zawierają liczne elementy charakteryzujące się właściwościami trującymi i toksycznymi (tj.: rtęć, freon, azbest, kadm czy chrom). Zawarte w urządzeniach substancje niebezpieczne po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla organizmów żywych.

Do tej grupy zaliczamy: pralki, lodówki, komputery, telefony, telewizory, radia, odtwarzacze mp3, żelazka, wiertarki, telefony komórkowe i inne podobne sprzęty.

Zużyty sprzęt możemy oddać bezpłatnie:

  • w placówkach handlowych, w których nabywany jest nowy sprzęt tego samego rodzaju:
    • Media Expert, ul. Bema 12, Brzozów
    • P.U.H. Elektromix, ul. Kościuszki 65, Brzozów
    • MARS S.C. ul. Mickiewicza 19, Brzozów
  • w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  • dwa razy w roku w miejscach wyznaczonych przez Gminę przy okazji zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Uwaga! Obudowy lub części niekompletne, niezawierające elementów elektronicznych nie będą odbierane.