Twoja Gmina, Twój Urząd

Skład i komisje

Skład Rady Miejskiej działającej na terenie Miasta i Gminy Brzozów

 • Dorota Kamińska – przewodnicząca
 • Grzegorz Pietryka – wiceprzewodniczący
 • Bogdan Duplaga – wiceprzewodniczący
obrazek
Prezydium Rady Miejskiej: w środku przewodnicząca Dorota Kamińska, obok wiceprzewodniczący – Bogdan Duplaga (z lewej) i Grzegorz Pietryka (z prawej)
 • Krzysztof Bednarczyk
 • Daniel Boroń
 • Zbigniew Cyganik
 • Paweł Froń
 • Aleksandra Haudek
 • Piotr Jatczyszyn
 • Andrzej Łach
 • Zbigniew Kwiatkowski
 • Aneta Masłyk
 • Józef Miksiewicz
 • Mariola Pilszak
 • Adam Pomykała
 • Tomasz Rzepka
 • Bogdan Szmyd
 • Urszula Tesznar
 • Kazimierz Tympalski
 • Bogusław Wasylewicz
 • Kazimierz Zajdel

Komisje Rady Miejskiej

 

Komisja Rewizyjna

 • Paweł Froń – przewodniczący
 • Aleksandra Haudek – wiceprzewodnicząca
 • Krzysztof Bednarczyk
 • Andrzej Łach
 • Tomasz Rzepka

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Kazimierz Tympalski – przewodniczący
 • Adam Pomykała – wiceprzewodniczący
 • Zbigniew Cyganik
 • Mariola Pilszak
 • Bogusław Wasylewicz
 • Urszula Tesznar

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 • Andrzej Łach – przewodniczący
 • Krzysztof Bednarczyk
 • Daniel Boroń
 • Zbigniew Cyganik
 • Bogdan Duplaga
 • Paweł Froń
 • Piotr Jatczyszyn
 • Dorota Kamińska
 • Zbigniew Kwiatkowski
 • Grzegorz Pietryka
 • Mariola Pilszak
 • Tomasz Rzepka
 • Urszula Tesznar
 • Kazimierz Tympalski
 • Kazimierz Zajdel

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu,Turystyki i Wypoczynku

 • Mariola Pilszak – przewodnicząca
 • Urszula Tesznar – wiceprzewodnicząca
 • Daniel Boroń
 • Paweł Froń
 • Aleksandra Haudek
 • Dorota Kamińska
 • Józef Miksiewicz
 • Adam Pomykała

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej,Porządku Publicznego

 • Zbigniew Cyganik – przewodniczący
 • Bogusław Wasylewicz – wiceprzewodniczący
 • Aleksandra Haudek
 • Piotr Jatczyszyn
 • Zbigniew Kwiatkowski
 • Aneta Masłyk
 • Andrzej Łach
 • Józef Miksiewicz
 • Grzegorz Pietryka
 • Adam Pomykała
 • Tomasz Rzepka
 • Bogdan Szmyd
 • Kazimierz Tympalski
 • Kazimierz Zajdel

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

 • Krzysztof Bednarczyk – przewodniczący
 • Bogdan Szmyd – wiceprzewodniczący
 • Aneta Masłyk
 • Bogdan Duplaga
 • Bogusław Wasylewicz