Twoja Gmina, Twój Urząd

Skład i komisje

Radni wybrani w wyborach 21 października 2018 r.

Dorota Kamińska – przewodnicząca

Grzegorz Pietryka – wiceprzewodniczący
Bogdan Duplaga – wiceprzewodniczący

Grupa trzech osób siedzi przy stoliki. Za nimi na ścianie wisi telewizor i obrazy przedstawiające godło Polski i herb Gminy.
Prezydium Rady Miejskiej: w środku przewodnicząca Dorota Kamińska, obok wiceprzewodniczący – Bogdan Duplaga (z lewej) i Grzegorz Pietryka (z prawej)

Krzysztof Bednarczyk
Daniel Boroń
Zbigniew Cyganik
Paweł Froń
Aleksandra Haudek
Piotr Jatczyszyn
Andrzej Łach
Zbigniew Kwiatkowski
Józef Miksiewicz
Mariola Pilszak
Adam Pomykała
Tomasz Rzepka
Bogdan Szmyd
Paweł Ścibor
Urszula Tesznar
Kazimierz Tympalski
Bogusław Wasylewicz
Kazimierz Zajdel

 

Komisje Rady Miejskiej

 

Komisja Rewizyjna

Paweł Froń – przewodniczący
Aleksandra Haudek – wiceprzewodnicząca
Krzysztof Bednarczyk
Andrzej Łach
Tomasz Rzepka

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Kazimierz Tympalski – przewodniczący
Adam Pomykała – wiceprzewodniczący
Zbigniew Cyganik
Mariola Pilszak
Bogusław Wasylewicz

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Andrzej Łach – przewodniczący
Paweł Ścibor – wiceprzewodniczący
Krzysztof Bednarczyk
Daniel Boroń
Zbigniew Cyganik
Bogdan Duplaga
Paweł Froń
Piotr Jatczyszyn
Dorota Kamińska
Zbigniew Kwiatkowski
Grzegorz Pietryka
Mariola Pilszak
Tomasz Rzepka
Urszula Tesznar
Kazimierz Tympalski
Kazimierz Zajdel

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu,Turystyki i Wypoczynku

Mariola Pilszak – przewodnicząca
Urszula Tesznar – wiceprzewodnicząca
Daniel Boroń
Paweł Froń
Aleksandra Haudek
Dorota Kamińska
Józef Miksiewicz
Adam Pomykała

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego

Zbigniew Cyganik – przewodniczący
Bogusław Wasylewicz – wiceprzewodniczący
Aleksandra Haudek
Piotr Jatczyszyn
Zbigniew Kwiatkowski
Andrzej Łach
Józef Miksiewicz
Grzegorz Pietryka
Adam Pomykała
Tomasz Rzepka
Paweł Ścibor
Bogdan Szmyd
Kazimierz Tympalski
Kazimierz Zajdel

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

Krzysztof Bednarczyk – przewodniczący
Bogdan Szmyd – wiceprzewodniczący
Bogdan Duplaga
Bogusław Wasylewicz