Szkoły, przedszkola, żłobki

Przedszkole

Przedszkola samorządowe znajdujące się w miejscowościach takich jak: Brzozów, Stara Wieś, Humniska, Grabownica Starzeńska, Turze Pole, Przysietnica, Zmiennica, Górki.

Dwukondygnacyjny budynek przedszkola z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Elewacja budynku kolorowa.

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Brzozowie

Co nas wyróżnia?

W naszym przedszkolu pracują ludzie z pasją, dla których dobro i rozwój dziecka są najważniejsze. Poprzez organizację zajęć oraz licznych wydarzeń, m.in. uroczystości czy spotkań z ciekawymi ludźmi, a także udział dzieci w konkursach przygotowujemy naszych wychowanków do nauki w szkole podstawowej i wdrażamy do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.

Wyróżniają nas piękne kolorowe sale, pomieszczenie do zabaw KORFIK, oraz sala widowiskowo-teatralna.

Powody do dumy

Jesteśmy dumni z zaangażowania pracowników, dzieci oraz rodziców we wszelkie inicjatywy organizowane przez przedszkole. Szczególną przyjemność sprawia nam śledzenie losów naszych absolwentów i dostrzeganie ich sukcesów w edukacji szkolnej. Zauważamy, że poprzez indywidualne podejście do każdego dziecka, rozwijanie potencjału oraz naukę pokonywania barier dzieci czują swoją wartość, są pewniejsze siebie i otwarte na nowe wyzwania.

Najważniejsze osiągnięcia

Sukcesy w licznych konkursach gminnych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich.

Nauka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w każdej grupie wiekowej. Dzięki wykorzystywaniu aktywnych metod dzieci łatwiej przyswajają język obcy. Połączenie zabaw muzyczno-ruchowych z nauką nowego słownictwa sprawia im niezwykłą przyjemność.

Zajęcia dodatkowe
Nauczyciele prowadzą kółka zainteresowań – plastyczne, teatralne, konstruktora gier, taneczne, małego odkrywcy, małego ekologa. Dzieci są objęte pomocą logopedyczną,

Plac zabaw
Plac zabaw przedzielony jest na dwie części. W górnej części znajduje się pas zieleni, gdzie dzieci mogą swobodnie pobiegać, uczestniczą też w zajęciach ruchowych na świeżym powietrzu. Z kolei w dolnej części czekają na maluchy  urządzenia do zabawy.

Dostępność dla dzieci z niepełnosprawnością

Przedszkole jest dostępne dla dzieci z niepełnosprawnością i zapewnia im specjalistyczną pomoc oraz opiekę.

Ważne dane (stan na wrzesień 2023 r.)

 • Liczba dzieci: 142
 • Liczba wychowawców: 14

Kontakt do nas:

Przedszkole Samorządowe nr 1 im. bł. s. Celestyny Faron
ul. Armii Krajowej 5
36-200 Brzozów
tel. 13 434 12 54
www.ps1brzozow.pl

Dyrektor: Anna Szajnowska-Jajko

 

Żółto-pomarańczowy budynek, wokół trawnik

Przedszkole Samorządowe nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Brzozowie

Co nas wyróżnia?

Przedszkole jest placówką z oddziałami integracyjnymi, czyli uczęszczają do nas dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Powody do dumy

Pracują z nami wykwalifikowani specjaliści, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W jednej z sal została zamontowana podłoga interaktywna, która ma pozytywny wpływ na rozwój naszych podopiecznych – łączy zabawę ze zdobywaniem wiedzy i rozwojem funkcji ruchowych, poznawczych oraz emocjonalno-społecznych. Planujemy utworzenie sali integracji sensorycznej, w której odbywać się będą zajęcia rozwijające m.in. funkcje wzrokowe, słuchowe i dotykowe.

Najważniejsze osiągnięcia

Nauczycielka Anna Rzepka zajęła I miejsce w plebiscycie Nauczyciel Przedszkola Roku 2019 (etap powiatowy). Przedszkole zajęło III miejsce w plebiscycie Przedszkole Roku 2019.

Nauka angielskiego

Dzieci starsze mają 2 godz. angielskiego w tygodniu, natomiast młodsze 1 godz. w tygodniu.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacyjne w ramach kształcenia specjalnego, z elementami kodowania i programowania, z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne, trening umiejętności społecznych, kółka: wokalno-muzyczne, plastyczne i kulinarne.

Plac zabaw

Przedszkole posiada bardzo duży, zielony plac zabaw.

Kształcenie specjalne i przystosowanie dla dzieci z niepełnosprawnością

W roku szkolnym 2019/2020 działają 3 oddziały integracyjne (w tym dwa oddziały dla 5/6-latków i jeden dla 3/4-latków). Przedszkole jest częściowo przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Na schodach są wbudowane podjazdy dla wózków inwalidzkich.

Ważne dane (stan na wrzesień 2023 r.)

 • Liczba dzieci: 142
 • Liczba wychowawców pełnoetatowych: 22
 • W przedszkolu zatrudniona jest pielęgniarka oraz fizjoterapeuta.

Kontakt do nas:

Przedszkole Samorządowe nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Brzozowie
ul. ks. J. Bielawskiego 11
36-200 Brzozów
tel. 13 434 19 17
e-mail: przedszkolenr2brzozow@gmail.com
www.ps2.brzozow.pl

Dyrektor: Jolanta Szarek

 

Zabytkowy budynek koloru różowego, w głebi wieża kościelna

Przedszkole Samorządowe im. św. Jana Pawła II

Co nas wyróżnia?

Wysoko wykwalifikowana kadra ciągle doskonaląca swoje umiejętności zawodowe, nowatorskie metody pracy, wyposażenie w pomoce dydaktyczne, przestronny, nowocześnie urządzony  budynek i plac zabaw, umiejętność wykorzystania zasobów środowiska lokalnego w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Powody do dumy

Jesteśmy dumni z dobrej atmosfery pracy panującej w placówce, bezpiecznych i bardzo dobrych warunków pracy, współpracy i zaangażowania pracowników w życie przedszkola, współpracy z rodzicami, osiągnięć naszych wychowanków, efektów pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością oraz zadowoleniem rodziców z tej pracy, corocznych wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla dzieci, organizacji zabawy tanecznej dla społeczności lokalnej, bardzo dobrej współpracy z placówkami oświatowymi na terenie gminy Brzozów.

Najważniejsze osiągnięcia

Wykonanie w oddziałach przedszkolnych i wystawy lapbooków „Polska moja ojczyzna”, udział w diecezjalnym zjeździe rodziny szkół i przedszkoli im. św. Jana Pawła II, wyróżnienie w konkursie powiatowym, występy dzieci na uroczystościach w środowisku lokalnym i przedszkolnym  (m.in. dzień seniora, jasełka, piknik rodzinny, święto flagi, święto pieczonego ziemniaka), organizacja podsumowania Archidiecezjalnego Konkursu Papieskiego, realizacja ogólnopolskich programów: „Bezpieczny Patrol”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury” i „Czyste Powietrze Wokół Nas”, udział w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości w bazylice w Starej Wsi.

Nauka angielskiego

Prowadzona jest we wszystkich oddziałach przedszkolnych w łącznym wymiarze 5 godzin tygodniowo.

Zajęcia dodatkowe

Religia, język angielski (w podstawie programowej), terapia logopedyczna, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kółka zainteresowań: plastyczne, taneczne, rytmiczno-muzyczne, origami , logopedyczne, mały patriota.

Plac zabaw

Przedszkole posiada własny plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń.

Plac zabaw wśród zieleni. W głębi różowy budynek ze spadzistym dachem

Przedszkole dostosowane jest do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

Ważne dane (stan na wrzesień 2023 r.)

 • Liczba dzieci: 145
 • Liczba wychowawców pełnoetatowych: 11

Kontakt do nas:

Przedszkole Samorządowe im. św. Jana Pawła II
Stara Wieś  790 A
36-200 Brzozów
tel. 13 434 25 21
www.przedszkolestarawies.wordpress.com

Dyrektor: Małgorzata Florczak

 

Dwukondygnacyjny budynek z srebrnym spadzistym dachem. Do wejścia prowadzą schody, nad wejściem balkon oparty na brązowych kolumnach

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Humniskach

Co nas wyróżnia?

Rodzinna i twórcza atmosfera, przytulne pomieszczenia dostosowane do wieku dziecka, wyposażone w sprzęt multimedialny, zdrowe i smaczne posiłki, kreatywne zajęcia dydaktyczne umożliwiające wszechstronny rozwój dziecka, strona internetowa, na której rodzice mogą zobaczyć swoje dziecko zarówno podczas zajęć, jak i uroczystości.

Powody do dumy

Nasze przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią wśród rodziców – potwierdzają to wyniki ankiety przeprowadzonej  w 2019 roku.

Najważniejsze osiągnięcia

Braliśmy udział w licznych konkursach, innowacyjnych projektach i akcjach charytatywnych, m.in.  międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała” (z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości), ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej’, ogólnopolskim programie „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, akcji charytatywnej „Znicz na Grobie Nieznanego Żołnierza w Samborze”, ogólnopolskim projekcie z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień „Moje zdrowie – moja siła”, ogólnopolskim konkursie plastycznym „Moja Wymarzona Złota Rybka”, wojewódzkim konkursie „Czyste powietrze wokół nas”.

Nauka angielskiego

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach po 2 godziny tygodniowo.

Zajęcia dodatkowe

Prowadzimy zajęcia logopedyczne, wyrównawcze i kółko taneczne.

Plac zabaw

Plac zabaw znajduje się w ogrodzie przedszkolnym i jest wyposażony w zjeżdżalnie, huśtawki, karuzele, piaskownicę.

 

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Humniskach

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy niewielką placówką w której panuje domowa atmosfera. Nazwa „Humnisie” kojarzy się z nazwą wsi, ciepłem, uśmiechem, dobrocią. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna z dużym doświadczeniem zapewnia dzieciom bardzo dobre przygotowanie do dalszej edukacji zgodnie z hasłem: ,,Inwestowanie w przyszłość, czyli edukacja małego dziecka”. W naszej pracy słuchamy sugestii i propozycji rodziców.

Powody do dumy

Miła, życzliwa atmosfera, smaczne domowe posiłki, atrakcyjne, całodzienne wycieczki dla dzieci i rodziców pod hasłem „zwiedzamy, uczymy się i bawimy”.

Najważniejsze osiągnięcia

Dzieci biorą udział w wielu konkursach, przeglądach, spotkaniach, festiwalach, mini-olimpiadach organizowanych na szczeblach: przedszkolnym, gminnych, wojewódzkich, ogólnopolskich.

Aktywnie współpracujemy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Nauka angielskiego

W każdym oddziale prowadzone są dwa zajęcia w tygodniu dostosowane czasowo do wieku dzieci.

Zajęcia dodatkowe

Religia, terapia logopedyczna, pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Plac zabaw

Mamy plac zabaw wyposażony w podstawowe urządzenia do zabaw ruchowo-sportowych, dużą piaskownicę i rozległy teren zielony z roślinnością zapewniającą ochronę w upalne dni.

Ważne dane (stan na styczeń 2023 r.)

 • Liczba dzieci: 64
 • Liczba wychowawców pełnoetatowych: 4

Kontakt do nas:

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Humniskach
Humniska 848
36-206 Brzozów
tel. 13 434 12 55
e-mail: ps2humniska@o2.pl
www.humnisie.brzozow.pl

Dyrektor: Barbara Piotrowska

 

obrazek

Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej

Co nas wyróżnia?

Lokalizacja przedszkola jest bardzo atrakcyjna: w cichej okolicy, pod lasem, w pobliżu głównej drogi, z dogodnym dojazdem, w sąsiedztwie osiedla, które podobnie jak przedszkole należało wcześniej do kopalni ropy naftowej. Położenie w otoczeniu lasu, rzeki, pól uprawnych, sadów i ogródków warzywnych inspiruje do oparcia pracy dydaktyczno-wychowawczej na tematyce przyrodniczej oraz sprzyja współpracy z Nadleśnictwem Brzozów i Leśnictwem Grabownica.

W naszym przedszkolu panuje domowa atmosfera, co często jest podkreślane w ankietach wypełnianych przez rodziców. Dobrze znamy naszych wychowanków i ich potrzeby oraz mamy bezpośredni kontakt z ich rodzicami na miarę potrzeb obu stron. Pracownicy dbają o bezpieczeństwo i harmonijny rozwój powierzonych nam dzieci.

Powody do dumy

Najbardziej jesteśmy dumni ze swoich wychowanków i absolwentów, którzy osiągając wysoki stopień samodzielności w przedszkolu, doskonale radzą sobie w szkole i dalszej karierze życiowej. Ze spontanicznych kontaktów z nimi wiemy, że miło wspominają chwile spędzone w przedszkolu.

Najważniejsze osiągnięcia

Przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i estetyki przedszkola, wymiana pieca CO i zakup do kuchni pieca konwekcyjno – parowego (położenie płytek na balkonie i schodach, paneli w sali zabaw i pomieszczeniach biurowych, odmalowanie sal, remont klatki schodowej, zakup nowych mebli i doposażenie placu zabaw), regularny udział dzieci w konkursach, „Olimpiadzie Przedszkolaków”, występy dzieci na uroczystościach lokalnych, organizowanie pikników rodzinnych, organizacja konkursów międzyprzedszkolnych (np. taneczny: „Roztańczone Przedszkolaki”, wokalno-recytatorski: „Las i jego mieszkańcy”), organizowanie cyklicznych wydarzeń w przedszkolu („Dzień Pluszowego Misia”, „Święto Niepodległości”, „Bal Malucha”, „Dzień Babci i Dziadka”), autokarowe wycieczki krajoznawcze.

Współpracujemy także z Fundacją Szkoła z klasą w Warszawie, realizując międzynarodowe projekty edukacyjne : ” Asy Internetu” i ‘ Solidarność. Podaj dalej!”. Nauczyciele uczą, w ramach projektów, bezpieczeństwa cyfrowego, szacunku do najbliższego otoczenia  oraz poruszają tematy związane z ekologią. Wśród naszych nauczycieli jest moderatorka i trenerka w programach ” Asy Internetu” i ” Szkoła z klasą”.

Nauka angielskiego

Odbywa się we dla wszystkich grupach wiekowych, po 3 półgodzinne zajęcia w tygodniu.

Zajęcia dodatkowe

Religia (grupa pięciolatków – 2 razy w tygodniu po pół godziny), terapia logopedyczna (3 godz. tygodniowo), kółka zainteresowań (dla uczniów zdolnych, po pół godziny tygodniowo) – taneczne i plastyczne, kółko wyrównawcze (dla dzieci wymagających wsparcia, pół godziny tygodniowo).

Plac zabaw

Mamy bezpieczny (ogrodzony) plac zabaw, o trawiastym podłożu, obsadzony rosłymi drzewami, wyposażony w atestowane urządzenia ogrodowe, zestaw urządzeń do zabawy oraz piaskownice.

Ważne dane (stan na wrzesień 2023 r.)

 • Liczba dzieci: 68
 • Liczba wychowawców pełnoetatowych: 5

Kontakt do nas:

Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej
Grabownica 244
36-207 Grabownica Starzeńska
tel. 13 439 51 48
e-mail: grabownicaps@gmail.com
www.psgrabownica.brzozow.pl

Dyrektor: Zofia Wojnowska

Duży budynek szkolny z czerwonym dachem

Zespół Szkół nr 1 w Przysietnicy – Przedszkole Samorządowe w Przysietnicy

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy jedynym z gminie Brzozów zespołem szkół, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej i Przedszkole Samorządowe. Przedszkole mieści się w nowoczesnym budynku. Dzieci mogą korzystać z przeszklonego atrium ze sceną i nagłośnieniem oraz z sali gimnastycznej.

Powody do dumy

Organizacja uroczystości przedszkolnych i środowiskowych, przeglądów przedszkolnych i środowiskowych oraz lekcji otwartych dla rodziców.

Najważniejsze osiągnięcia

Organizacja dużych imprez: gminnego przeglądu par tanecznych „Roztańczone przedszkolaki”, konkursu na bożonarodzeniową ozdobę świąteczną i balu malucha.

Nauka angielskiego

Dwa razy w tygodniu po jednostce lekcyjnej dla każdego dziecka.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia rozwijające zdolności, trening umiejętności społecznych, zajęcia logopedyczne.

Plac zabaw

Przedszkole posiada plac zabaw wyposażony w tor wspinaczkowy, zjeżdżalnię i huśtawki.

Dostosowanie dla dzieci z niepełnosprawnością

W przedszkolu jest winda, toalety dostosowane dla dzieci z niepełnosprawnością.

Ważne dane (stan na wrzesień 2023 r.)

 • Liczba dzieci: 128
 • Liczba wychowawców pełnoetatowych: 8
 • Opieka higienistki szkolnej.

Kontakt do nas:

Zespół Szkół nr 1 w Przysietnicy – Przedszkole Samorządowe w Przysietnicy
Przysietnica 198
36-200 Brzozów
tel. 13 434 90 13
e-mail: przysietnica_szkola@o2.pl
www.spp1.brzozow.pl

Dyrektor: Wiesław Pałka

Oddziały przedszkolne

Zmiennica

Co wyróżnia przedszkole?
Oddział przedszkolny posiada tablicę interaktywną, dzięki której dzieci poszerzają swój zakres wiedzy i umiejętności.

Z czego są Państwo najbardziej dumni?
Dzieci chętnie uczęszczają do naszej placówki. Widoczne jest zadowolenie i chęć współdziałania w grupie. Dzieci wiedzę teoretyczną potrafią zastosować w praktycznym działaniu co usprawnia ich funkcjonowanie na różnych płaszczyznach życia.

Najważniejsze osiągnięcia w ostatnich dwóch latach
W listopadzie 2019r. sześcioletnia dziewczynka brała udział w gminnym przeglądzie piosenki „Mikołajkowe debiuty” i została zakwalifikowana do finału. Od kilku lat współpracujemy z Powiatową Stacją Sanitarno –Epidemiologiczną w Brzozowie. Realizujemy program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas”

Ile dzieci uczęszcza do przedszkola?
Do przedszkola uczęszcza 25 dzieci (6 latki, 5 latki i 4 latki).

Ilu jest zatrudnionych wychowawców?
Zatrudniony jest jeden nauczyciel.

Czy prowadzona jest nauka angielskiego? W jakim zakresie?
Tak – zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu

Zajęcia dodatkowe
W przedszkolu są prowadzone zajęcia wokalno-taneczne.

Czy przedszkole posiada plac zabaw? Jak jest wyposażony?
Tak oddział przedszkolny posiada plac zabaw. Wyposażony jest w huśtawki, karuzelę i domek do wspinaczki

Jak wygląda dostępność dla dzieci z niepełnosprawnością?
Nie ma dostosowań.

Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa w Zmiennicy
Zmiennica 29
36-200 Brzozów
tel. 13 43 930 30
e-mail: spzmiennica@poczta.onet.pl
www.spzmiennica.cba.pl/index.php/glowna

Dyrektor: Jan Piotrowski

Grupa dzieci w szkole. Jedna dziewczynka korzysta z tablicy interaktywnej.

 

Turze Pole

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu mieści się w osobnym, parterowym budynku w odległości ok. 300 m od głównego budynku szkoły. Usytuowany jest na dużej, przestronnej działce z ogrodem. Przy budynku znajduje się oddany do użytkowania w 2014 roku plac zabaw, wybudowany z wykorzystaniem środków unijnych.

Dzieci do dyspozycji mają dwie sale edukacyjne, salę zabaw oraz przestronną szatnię.  W ciągu dnia, szkoła zapewnia jeden ciepły posiłek.

Do oddziału uczęszczają dzieci objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. W miarę posiadania wolnych miejsc  przyjmowane są dzieci młodsze – max do 25 osób.  Z uwagi na grupę zróżnicowaną wiekowo (przedział od 3 do 6 lat) zatrudniona jest pomoc nauczyciela.

Oddział przedszkolny pracuje w  godz. 8:00-13:00 (dwa razy w tygodniu do 13:30). Oprócz zajęć wychowania przedszkolnego, zorganizowano zajęcia z języka angielskiego oraz religii. Dzieci z oddziału przedszkolnego objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć z pedagogiem oraz terapii logopedycznej.  Ponadto biorą aktywny udział w kołach zainteresowań organizowanych przez szkołę, np. zajęcia teatralne, taneczne, plastyczne.

Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa im. prof. Waleriana Pańki
Turze Pole 152
36-200 Brzozów
tel. 13 43 41 391
e-mail: spturze@poczta.onet.pl
www.zsturzepole.edu.pl

Dyrektor: Zuzanna Konieczna


Humniska Nr 1

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Humniskach funkcjonuje jeden oddział przedszkolny sześciolatków. Dzieci mają zapewniony ciepły posiłek i dostęp do bazy szkoły.

Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa nr 1 im Królowej Jadwigi w Humniskach
36- 206 Humniska 264
tel. 13 43 46 322
e-mail: sphumniska@poczta.fm
www.sphumniska.pl/home

Dyrektor: Lucjan Czech

Grabownica

W Szkole Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej są 2 oddziały przedszkolne, do których uczęszczają 5-ciolatki i 6-ciolatki.

Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej
Grabownica Starzeńska 584
36-207 Grabownica Starzeńska
tel. 13 43 950 12
e-mail: zsgrabownica@poczta.onet.pl
www.zsgrabownica.pl

Dyrektor: Mariusz Hałasik


Górki

Przy Szkole Podstawowej w Górkach funkcjonuje oddział przedszkolny składający się z dwóch grup. Do grupy młodszej uczęszcza 23 przedszkolaków w wieku 3 i 4 lat, do grupy starszej 16 przedszkolaków w wieku 5 i 6 lat. W naszym oddziale prowadzone są zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, które przygotowują przyszłych uczniów do samodzielnej edukacji w klasie 1 szkoły podstawowej. Oprócz zajęć obowiązkowych w oddziale prowadzone są również zajęcia dodatkowe, na które przedszkolaki z wielką chęcią uczęszczają. Są to:

 • zajęcia plastyczne rozwijające twórczą wyobraźnię,
 • „Kodowanie na dywanie” – zajęcia rozwijające z kodowania i programowania,
 • „Mały badacz” – zajęcia rozwijające.

Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa
Górki 78A
36-200 Brzozów
tel. 13 43 45 614
www.zespolszkolgorki.cba.pl

Dyrektor: Karol Stankiewicz


Brzozów

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie funkcjonuje 1 oddział przedszkolny 9-godzinny (6-latki)

Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie im. prof. Władysława Szafera
ul. Parkowa 5
36-200 Brzozów
Budynek A (sekretariat główny)
tel. 13 43 41 937
Budynek B:
tel. 13 43 41 781
e-mail: sp@spbrzozow.pl
www.spbrzozow.pl

Dyrektor: Tomasz Żak


Przysietnica Nr 2

W Szkole Podstawowej nr 2 w Przysietnicy funkcjonują dwa oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci w wieku od 3-6 lat. Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz dobrze wyposażone sale lekcyjne dla najmłodszych. Do dyspozycji dzieci przeznaczony jest plac zabaw usytuowany przy szkole jak również boisko wielofunkcyjne. Najmłodsi korzystają również z sali gimnastycznej a także ze stołówki szkolnej. Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Ich działalność znana jest nie tylko szkole ale także środowisku lokalnemu poprzez:

 • występy dla seniorów z Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie,
 • występy dla osób samotnych w Domu Strażaka,
 • coroczne występy dla rodziców i dziadków,
 • udział w powiatowym podsumowaniu realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę” itp.,
 • współpracę z sanepidem policją i OSP w Przysietnicy poprzez udział w konkursach plastycznych,
 • udział w „Przeglądzie kolęd i pastorałek.

Ponadto organizowaliśmy „Dzień Przedszkolaka”, „Dzień Postaci z bajek”, uczestniczyliśmy w Mini Olimpiadzie Przedszkolaków.

Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Pawła Komborskiego w Przysietnicy
Przysietnica 514a
36-200 Brzozów
tel. 13 43 49 410
e-mail: gimprzy@poczta.onet.pl
www.zsprzysietnica.edu.pl

Dyrektor: Wiesława Szarek