Mieszkam w Brzozowie

Miejsca zagospodarowania odpadów

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych przez podmioty odbierające je od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzozów.

Zmieszane odpady komunalne

Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia
ul. Białobrzeska
38-400 Krosno

Odpady zielone

Kompostownia
ul. Białobrzeska
38-400 Krosno

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Składowisko „Krosno”