Mieszkam w Brzozowie

Miejsca zagospodarowania odpadów

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych przez podmioty odbierające je od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzozów.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzozów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

 • Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia, ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno;
 • Instalacja termicznego przekształcenia, Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów;
 • Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg;
 • Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania, Paszczyna 62B, 39-207;
 • Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, Młyny 111A, 37-552.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzozów bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

 • Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia, ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno;
 • Linia do produkcji płyt bitumicznych, Świecie 1, 86-100;
 • Instalacja do produkcji płyt dachowych, Mielec, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300;
 • Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.; Tarnobrzeg, ul. Strefowa 8, 39-400;
 • Oddział Energetyki Cieplnej Blok Kogeneracyjny ORC (termiczne przekształcenie), ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2, 38-400 Krosno;
 • Kompostownia odpadów  zielonych  w  Krośnie,    Białobrzeska  108,   38-400   Krosno.

 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzozów pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 • Składowisko „Młyny”,  37-552 Radymno;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Stare Miasto- Park Sp. z o.o., Giedlarowa, 37-300 Giedlarowa;
 • Składowisko Średnie Wielkie Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o., 38-816 Zagórz;
 • Składowisko “Paszczyna” Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., Paszczyna 62B, 39-207;
 • Składowisko Średnie Wielkie Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o., Zagórz, ul. Obrońców Węzła Zagórskiego 7, 38-540;
 • Składowisko odpadów komunalnych w Krośnie, ul. Białobrzeska 108, Składowisko „Krosno”;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne COFINCO Poland Sp. z o.o.,  Jastrzębie-Zdrój, ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.