Mieszkam w Brzozowie

Baterie i akumulatory

Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na zawartość ołowiu, kadmu i niklu. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska, powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz przyczyniają się do tego, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Może nastąpić skażenie wód gruntowych stanowiących źródło wody pitnej.

Zużyte baterie i akumulatory można nieodpłatnie dostarczyć do:

 • Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • do specjalnych pojemników udostępnionych w:
  • Urzędzie Miejskim w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1
  • Minervita F.P.H.U., Humniska 439
  • Elektronik – Zakład Usługowo-Handlowy w Brzozowie, ul. Mickiewicza 16
  • Biedronka w Brzozowie, ul. Bema 2
  • Delikatesy Centrum:
   • Grabownica Starzeńska 600
   • Brzozów, ul. Kościuszki 2
   • Przysietnica 859
   • Humniska 260A
  • PKN ORLEN SA w Brzozowie, ul. Rzeszowska 4
  • FHU „ZIB” Spółka Jawna w Brzozowie, ul. Kościuszki 57
  • Sklep CEZAR Delikatesy w Brzozowie, ul. Bema 12
  • Szkoła Podstawowa w Zmiennicy, Zmiennica 29
  • Zespół Szkół w Starej Wsi, Stara Wieś 790
  • Zespół Szkół Nr 2 w Humniskach, Humniska 877
  • Zespół Szkół Nr 1 w Humniskach, Humniska 264
  • Zespół Szkół w Turzym Polu, Turze Pole 152
  • Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy, Przysietnica 198
  • Zespół Szkół Nr 2 w Przysietnicy, Przysietnica 514.