Twoja Gmina, Twój Urząd

Biuro Rady Miejskiej

Sprawy, którymi się zajmujemy:

  • obsługujemy pod względem techniczno-administracyjnym Radę Miejską
  • na bieżąco kontrolujemy realizację uchwał, postanowień i opinii Rady
  • koordynujemy prace organów samorządu mieszkańców miasta i wsi.

Paweł Myćka, Tomasz Ścibor

Kontakt:
tel. 13 434 03 31
pokój 108

Więcej informacji