Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenia o przetargach

Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony. Szczegóły w rozwinięciu.

Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działka ewid. nr 5429 o pow. 1669 m2, objęta KW Nr 36793, położona jest w peryferyjnej części Starej Wsi.

Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działka ewid. nr 404 o pow. 1419 m2, objęta KW Nr 38642, położona jest w peryferyjnej części Starej Wsi.

Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działka ewid. nr 6564 o pow. 2503 m2, objęta KW Nr 38642 , położona jest w peryferyjnej części wsi Stara Wieś.

Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działka ewid. nr 5392 o pow. 2842 m2, objęta KW Nr 38642, położona jest w peryferyjnej części Starej Wsi.

Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działka ewid. nr 1709/6 o pow. 418 m2, objęta KW Nr 48138 , położona jest w peryferyjnej części miasta Brzozów.

Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działka ewid. nr 5680 o pow. 2255 m2, objęta KW Nr 36793, położona jest w peryferyjnej części Starej Wsi.